Sponsrat Sponsrat

STK Finans AB beviljas tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter

STK Finans AB har glädjen att kunna meddela att företaget har beviljats tillstånd av Finansinspektionen att driva viss verksamhet med konsumentkrediter på den svenska marknaden.

Publicerad 2016-07-07

Finansinspektionen skriver bland annat följande i sin bedömning som legat till grund för beslutet:

"Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i LVK och andra författningar som reglerar företagets verksamhet. Det finns skäl att anta att de som har ett kvalificerat innehav i företaget är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget. De som ingår i företagets styrelse och den som är verkställande direktör bedöms vara lämpliga för sådana uppgifter och ha tillräcklig insikt och erfarenhet. Bolagsordningen bedöms inte strida mot lag eller annan författning."

- Att STK Finans har beviljats tillstånd att bedriva viss verksamhet med konsumentkrediter är givetvis väldigt glädjande. Tillståndet från Finansinspektionen visar att vi är seriösa aktörer samtidigt som det ger en stabil plattform att utmana mer etablerade tjänster från. Detta kommer i sin tur gynna de konsumenter som är i behov av lån då konkurrensen ökar och lånevillkoren blir bättre, säger David Brodén, VD för STK Finans AB.

STK Finans AB som kommer bedriva sin förmedlingsverksamhet via Lånemäklaren.se är ett helägt dotterbolag till STK Finans AS som via hemsidorna Lånemegleren.no och STKFinans.no bedriver samma typ av verksamhet i Norge. STK Finans AS har ytterligare ett dotterbolag i STK Rahoitus Oy som via hemsidan Lainanvälittäjä.fi bedriver låneförmedlingsverksamhet i Finland.

Göteborg 2016-07-07
STK Finans AB

För mer information, kontakta:

David Brodén
Verkställande Direktör, STK Finans AB
Telefon: 0762-78 71 57
E-post: david@stkfinans.no

Platsannonser

Logga in