Pressmeddelande

Stendörren förvärvar utvecklingsfastighet i Enköping

Publicerad

Stendörren Fastigheter AB förvärvar via lagfartsförvärv fastigheten Romberga 23:17 i Enköping för 8,5 miljoner kronor från privat säljare. Fastigheten omfattar cirka 5 300 kvadratmeter mark och har ett mycket centralt läge nära centralstationen i Enköping. Tillträde sker omedelbart.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar affären: ”Vi ser ett stort behov av moderna fastigheter för till exempel kontor och handel i centrala Enköping”.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Annons