Pressmeddelande

Stendörren förlänger strategiskt hyresavtal om drygt 3 500 kvadratmeter

Publicerad

Stendörren Fastigheter AB har förlängt ett strategiskt hyresavtal med hyresgästen Medivir AB i fastigheten Luna 1 i Huddinge.

Det nya hyresavtalet omfattar drygt 3 500 kvm lokalyta som består av kontor och laboratorier. Hyresavtalet löper på 10 år från 2019 med ett årligt hyresvärde om ca 5, 65 miljoner kronor. I samband med detta kommer lokalerna att moderniseras och anpassas för att stödja verksamhetens behov framgent. Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer och bedriver forskning och utveckling av läkemedel i samtliga faser. Tenant & Partner har varit hyresgästens rådgivare.

”Det är med stor glädje och stolthet vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Medivir som bedrivit sin verksamhet i fastigheten i drygt 20 år. I linje med vår proaktiva förvaltningsstrategi och i nära samarbete med vår kund kan vi genom denna förlängning långsiktigt säkra lokalförsörjningen för Medivirs fortsatta verksamhet” säger Fredrik Brodin, vd Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Annons