Pressmeddelande

Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker leder toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt

Publicerad

Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att stå värd för ett toppmöte i Göteborg den 17 november 2017, där fokus kommer att ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt.

Under toppmötet kommer stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer att mötas för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt. Centrala frågor kommer att vara väl fungerande och rättvisa arbetsmarknader i Europa, effektiva och hållbara sociala trygghetssystem samt social dialog. 

Trots den senaste tidens ekonomiska återhämtning har den sociala och ekonomiska krisen i Europa, som varit den värsta på många år, haft stora konsekvenser. Vårt arbetsliv och våra samhällen förändras snabbt. Globaliseringen, den digitala revolutionen, nya arbetsmönster och demografiska förändringar skapar nya möjligheter och nya utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar och intresse av att arbeta för ett Europa som är mer välmående och rustat för att möta framtiden, där den ekonomiska och sociala utvecklingen går hand i hand.

Toppmötet är ett tillfälle för nyckelaktörer att diskutera politiska prioriteringar och initiativ på EU-nivå samt hur Europeiska unionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter kan nå resultat när det gäller gemensamma ekonomiska och sociala prioriteringar. 

Ordförande Jean-Claude Juncker: ”Ända sedan jag inledde mitt uppdrag har jag varit tydlig med att jag vill ha ett mer socialt Europa, och vi har tagit viktiga steg i den riktningen. Detta år kommer att att vara avgörande. Utifrån de omfattande samråd som hittills genomförts är det dags att inrätta en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Sverige blir ett viktigt tillfälle för att ge ett nödvändigt momentum till dessa frågor och lyfta dem högt upp på Europas agenda, där de hör hemma.

Statsminister Stefan Löfven: ”I dessa oroliga tider måste vi visa att vi kan göra skillnad i människors vardag. Därför borde vi alla prioritera ett mer socialt Europa med rättvisa arbetsvillkor, väl fungerande arbetsmarknader och en stark social dialog. Och jag är övertygad om att vi kan ta viktiga steg för att nå de här målen under toppmötet i november.”

Annons