Sponsrat Sponsrat

Signatur Fastigheter förvärvar fastighet för utveckling av upp mot 100 nya bostäder i centrala Malmö

Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter” eller ”Bolaget”) har förvärvat en fastighet nära Pildammsparken i Malmö för en köpeskilling om 90 MSEK. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 5 311 kvm och inhyser idag utbildningsverksamhet.

Publicerad 2021-02-26

Överenskommet fastighetsvärde är 90 MSEK och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission av 1 092 896 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18,30 SEK per aktie motsvarande ca 20 MSEK, och resterande genom banklån och egna medel.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 311 kvm och är belägen i ett tätbebyggt område i centrala Malmö. Hyresintäkterna initialt uppgår till ca 4,7 MSEK vilket ger ett bedömt driftnetto om 3,3 MSEK.

Fastigheten är i slutfasen av en detaljplaneprocess för ändrad användning som medger bland annat upp emot 100 nya bostäder. Planen ger vidare användningsmöjlighet för såväl vårdcentral och förskola som kontor.

Fastigheten är i tre plan med underjordiskt garage och den nya detaljplanen medger påbyggnation av ytterligare ett våningsplan. Användningsområdena för fastigheten är många och Signatur Fastigheter utreder inför tillträdet vilka utvecklingsplaner som är mest lönsamma - huvudspår i dagsläget är att inhysa vårdcentral och förskola i bottenplan och tillskapa bostäder på resterande tre våningar.

Beroende på vilken utvecklingsplan som genomförs bedöms hyresintäkterna kunna uppgå till ca 10 MSEK vilket beräknas ge ett driftnetto om ca 7,8 MSEK.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 23 april 2020. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 24 994 727 och aktiekapitalet ökar med 695 342 SEK till 15 909 076 SEK. 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

Fastigheten tillträds i slutet av mars 2021 och avtalet är villkorat av att finansiering erhålls.

 

”Vi är glada över ett nytt förvärv i Malmö. Denna transaktion matchar vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, dessutom på bra läge i centrala Malmö. Denna fastighet har en intressant historia och en minst lika intressant framtid. Vi ser framför oss en kombination av bostäder och samhällsservice, med en läcker ny takvåning som kronan på verket!”, säger Dan Astrén, VD.

 

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in