Pressmeddelande

Sergel Kredittjänster tecknar avtal med Tele2

Publicerad
Uppdaterad

Sergel Kredittjänster AB tecknar avtal med Tele2 Sverige AB om att hantera deras inkassoärenden. Avtalsperioden är fem år med ett kontraktsvärde om cirka 80 mkr. Tele2 Sverige blir i och med affären en av Sergels största kunder. Sergel Kredittjänster är ett dotterbolag till Legres AB (publ) som ägs av Marginalen Group.

– Det är mycket glädjande att Tele2 Sverige väljer oss som affärspartner för inkasso och att vi nu ytterligare breddar vår kundbas inom telekom, ett område som vi arbetat med under nästan 30 år. Affären visar att vår strategi, att hantera våra kunders kunder på ett professionellt och personligt sätt tillsammans med digitala tjänster i framkant är framgångsrik, säger Peter Storåkers, VD för Sergel Kredittjänster AB.

I avtalet ingår även att Sergel Finans AB förvärvar de inkassoärenden/fordringar av Tele2 som inte återvinns. Dessa ärenden kommer att administreras av Sergel Kredittjänster.   

Marginalen Group förvärvade Sergelbolagen i Norden där Sergel Kredittjänster ingår av Telia Company den 30 juni 2017.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 november 2017 kl.13.30.

Fakta om Sergel Kredittjänster 
Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, clearinghouse, fakturaadministration, inkasso och köp av fordringsportföljer genom Sergel Finans AB. De största affärsområdena är inkasso och förvärv av förfallna fordringar, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.

För ytterligare information kontakta
Lars Argelius, Sälj och Marknadschef, Sergel Kredittjänster AB, lars.argelius@sergel.com 

Anders Karlström, informationschef Marginalen, 070-7353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Annons