Pressmeddelande

Sensori tecknar femårigt distributionsavtal gällande försäljning av Antinitus-plåster i Iran   – värde cirka 2 miljoner Euro

Publicerad

Sensori har tecknat distributionsavtal med Euniva Ltd, Edinburgh avseende försäljning av sitt tinnitusplåster Antinitus i Iran. Sammantaget omfattar avtalet minst 100 000 behandlingar till ett värde av cirka 2 miljoner Euro över en femårsperiod.

EUNIVA Ltd, med huvudkontor i Edinburgh, Skottland, har lång erfarenhet av samarbeten med utländska partners avseende marknadsföring, distribution och försäljning av medicintekniska produkter. Genom partnerskap med AryaMerick Kimia Co, vilka är baserade i Iran, ges tillgång till en säljorganisation med stor kännedom om den iranska marknaden. Försäljningen ska komma igång snarast möjligt efter godkänd registrering. Registreringsprocessen i Iran påbörjas inom kort och beräknas ta cirka sex månader. Huvudsakliga målgrupper utgörs av apotek, öron-, näs- och halsmottagningar samt audionomer/audiologer. 

”Avtalet är en direkt följd av den kliniska placebostudie vi nyligen genomfört. Efter att vi presenterade de positiva resultateten har vi märkt ett påtagligt ökat internationellt intresse från aktörer som vill distribuera Antinitus på olika geografiska marknader. Vi är väldigt glada över avtalet med Euniva och deras partner AryaMerick Kimia. Iran, med drygt 80 miljoner invånare är en mycket spännande marknad. Etableringen här kan på sikt också fungera som en brygga in i andra delar av Mellanöstern”, säger Torbjörn Kemper, VD för Sensori i en kommentar.

“I am very excited at the prospect of marketing and selling Antinitus in Iran. Similar to the rest of the world, tinnitus is a daily challenge for the Iranian population and the demand for effective therapies is very high. Simplicity of the product application in addition to both the absence of side effects and other risks, makes Antinitus very suitable for the OTC market”, säger Fereidoon Moosavi, Managing Director för EUNIVA Ltd.

Styrkt medicinsk evidens
I början av november presenterades resultaten från den kliniska placebostudie av Antinitus som genomförts under 2016/2017. Studien visar på signifikanta och statistiskt säkerställda positiva effekter av plåstret Antinitus för lindring av tinnitus. Resultatet för gruppen som behandlades med Antinitus var signifikant bättre än för placebogruppen. Skillnaden är statistiskt säkerställd. Studien slår också fast att Antinitus är en säker metod utan risk för allvarliga komplikationer eller biverkningar. Resultaten sammanställs nu och kommer att publiceras senare under 2017.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se 

Om Sensori AB 

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

 Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 14.00 torsdagen den 23 november 2017.
För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se 

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se 

Annons