Pressmeddelande

Så sätter app-bolaget Kiliaro planeten, människorna och hälsan först

Publicerad

Det svenska app-bolget Kiliaro anser sig vara en av de få bolagen i Sverige som drar sitt strå till stacken för bägge hälsan och miljön globalt.

Miljörelaterade modeord håller snabbt på att bli ett minne blott. Dagens konsumenter vill inte bara höra ord som "hållbarhet" eller "miljövänligt" – utan de vill vidta åtgärder för att kunna påverka på riktigt.

Man förväntar sig också att varumärken ska agera i miljöfrågor, där 92 % av konsumenterna vill att företagen ska prioritera de två P:na – People och Planet – framför det andra P:t – Profit. Detta enligt denna Talkwalker-rapport från 2023.

Så fokuserar Kiliaro på dessa två P:n:

People
Kiliaro är designat för att vara en plats där du har dina egna minnen och dina riktiga vänner. Genom foton och videos kan du interagera med människor du har en faktisk koppling till i verkliga livet. Därför är Kiliaro fri från störande och beroendeframkallande nonsens. Tjänsten blir således fri från alla negativa aspekter som återfinns i dagens internet som orsakar depression, ångest, låg självförtroende med mera.

Planet
Med sitt enorma antal aktiva användare förbrukar sociala nätverk världen över betydande mängder energi, både i datacenterlagring och i kommunikationsnätverket (el och bandbredd).
På Kiliaro har man tänkt på detta och kör och distribuerar tekniken från servrar som finns i säkra och miljövänliga svenska datacenter. Överskottsvärmen från Kiliaros servrar återanvänds och värmer upp tusentals hem. 
Genom våra leverantörer använder vi förnärvarande bara el från förnybara källor för att driva våra servrar, säger bolagets tekniska chef Arian Bahrami. 

 

För kontakt och mer info, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD
Mail: Elie@Kiliaro.com
Telefon: 072 – 333 30 26

Kiliaro startades 2015 och är ett svenskt tech-bolag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Tjänsten gör det möjligt att automatiskt spara och dela dina livsminnen, samt möjliggör social integration kring innehållet. Kiliaro är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamnet KILI.

Annons