Sponsrat Sponsrat

Så här undvek bröderna konkurs – idag tredubblad omsättning

Nårsab AB, Norrköping.
Det var nära. Alldeles för nära. Efter kalla handen från storbanken och flera månader utan lön var det inte långt ifrån att det värsta tänkbara alternativet blev ett faktum; konkurs. I slutet av 2014 hamnade grundarna till Nårsab i en utdragen branschtvist som höll på att bli bolagets undergång.

Publicerad 2020-05-13

 Det här är entreprenörsberättelsen om bröderna Tobias Lejonglimt och Christian Jubrink som tog sig igenom deras värsta kris dittills. En kris som gjorde de starkare och mer erfarna.

”Det enda vi kunde göra var att skratta. Vi skrattade jättemycket och gav oss tusan på att ta oss igenom detta”, berättar de.

I ett klädförråd, utan ventilation eller dagsljus

Tobias blir tillfrågad av en vän att följa med till Stockholm för att hjälpa till med rivning, sanering och håltagning. Det är början av 2010-talet och det är här allt startar. Väl på plats känner Tobias direkt att det är det här han vill hålla på med. Han åker tillbaka till Norrköping och säljer in sin idé till teoretikern Christian. Lättsålt. Bröderna förvärvar en lagerlokal och öppnar kontor i nuvarande klädförråd, utan ventilation eller dagsljus. Den enskilda firman Nårsab(narsab.se) har grundats.

De sliter hårt för att etablera sig i en konkurrensutsatt bransch. Hårt arbete faller de båda entreprenörerna naturligt vilket även för med sig resultat. Nårsab växer liksom Norrköping, och bröderna anställer nya medarbetare. Mellan de första två åren fördubblar Nårsab omsättningen och pusselbitarna börjar sakta men säkert att falla på sin plats – trodde de, trodde alla.

Entreprenadstvisten – nära undergången

Under 2014 hamnar de i en utdragen entreprenadstvist. Bolaget försätts i en svår finansiell situation där de blir tvungna att agera. Bröderna går igenom alla tänkbara alternativ för att kunna ta sig vidare. Det är en tuff situation för Tobias och Christian. De vänder sig till banken, men får som svar att det inte finns några möjligheter att hjälpa till. De får inte veta varför. Allt talar emot dem, trots att de uppvisar en detaljerad och konkret plan på hur de ska ta sig ur krisen. Efter att storbankerna givit bröderna kalla handen börjar de titta på möjligheten till en företagsrekonstruktion med fakturafinansiering och ackord som lösning. Detta för att få tillgång till pengar snabbt och därmed stärka likviditeten, men också för att på ett tryggt sätt frigöra värdefull tid som kan läggas i verksamheten.

”Då både vi och externa parter såg en stor potential i företaget och att övriga delar av företaget varit friska såg vi möjligheten att rädda Nårsab genom en företagsrekonstruktion. Ett alternativ banken var skeptisk till”, berättar Christian.

Promentor Finans – ser möjligheterna

Genom en rekommendation av 180 grader (före detta Svensk Företagsrekonstruktion) kontaktar Tobias och Christian tillväxtbolaget Promentor Finans. Christian förklarar att tvisten är deras första ärende och menar att Promentor Finans, liksom Nårsab, ser möjligheterna.

”Tvisten var vårt första ärende med Promentor; det är ingen enkel uppgift att lösa. Vi började med det tuffaste från början och Promentors vilja att hjälpa var mycket god, något som den har varit under hela vårt samarbete. Promentor tog del av handlingarna vi hade och såg flera möjligheter att rädda upp detta på ett bra sätt. Ni såg, liksom oss, framtiden.”

Under företagsrekonstruktionen finansierar Promentor Finans två företagslån som går till att finansiera ett ackord. Utöver det säljer Nårsab sina kundfakturor till Promentor Finans – ett smidigt sätt att få tillgång till kapitalet snabbt.

Christian fortsätter med att förklara att snabb återkoppling, utöver finansieringen genom företagslån och fakturaköp, var en av de bidragande faktorerna till att verksamheten kunde leva vidare.

”Med Promentor fick vi alltid återkoppling direkt och med mycket tydlig, personlig och problemlösande attityd. Promentor lade sig inte i onödiga detaljer och såg inga svårigheter. Ni tittar på möjligheterna och försöker alltid lösa varje situation.”

Rekonstruktionen avslutas i slutet av februari 2016 och tvisten upplöses i en förlikning. En förlikning som inte känns rätt. Allt talar emot, menar Tobias.

”Jag ser Christian, helt utmattad, och känner att det här måste få ett slut. Det är inte värt att riskera min brors, eller mitt eget, välmående för en infekterad och utdragen entreprenadstvist. Vi behöver ett avslut och gå vidare”, berättar Tobias.

Bröderna förlikar och väljer att blicka framåt och lägga all sin tid och energi på verksamheten.

”Idag känner vi att det var rätt. Helt rätt. Vi hade aldrig klarat det utan varandra eller utan Promentors hjälp”, menar Tobias och Christian.

Framgångssagan – idag tredubblad omsättning

Det är fyra år sedan tvisten avslutades. En tvist som höll på att sätta verksamheten i konkurs. Idag har Nårsab omkring 40 anställda och omsätter drygt 45 miljoner. De har möjlighet att ge sig in i nya verksamhetsområden och att investera i nya maskiner. En utveckling som de ser mycket positivt på.

”Vi ser optimistiskt på utvecklingen. Vi har haft positivt resultat tre år i rad (snart fyra) och tredubblat omsättningen”, menar Christian.

Idag hanteras nästintill hela Nårsabs reskontra genom Promentor Finans. Ett samarbete bröderna – och Promentor Finans – ser mycket positivt på.

”Det bästa med Promentor är att ni erbjuder en personlig och snabb service. Ni lägger större fokus på möjligheterna till att skapa affärer och ser utanför ramarna för att möjliggöra dessa. Ett samarbete som fungerar smidigt, som bidrar till en jämnare likviditet och tryggar upp våra kundfordringar. Man känner sig sedd och hörd. Stor eloge till er.”

Det märks tydligt att Christian och Tobias brinner för deras verksamhet när de berättar om sin historia. De tar med oss in i lagerlokalen och visar oss runt bland bygg-, rivnings- och saneringsmaskinerna. De förklarar hur maskinerna fungerar och hur de arbetar; att de separerar saneringsmaskinerna från rivningsmaskinerna för att farliga partiklar inte ska följa med. Något som visar hur seriösa, kompetenta och professionella bröderna är.

Från klädförråd till 40 anställda och tredubblad omsättning. Det här är berättelsen om de två bröderna och visionärerna som tog sig igenom en tvåårig entreprenadstvist. Det här är entreprenörerna som reste sig mot alla odds och driver idag ett av Norrköpings mest framgångsrika bolag inom sin bransch. Det här är Tobias Lejonglimt och Christian Jubrinks framgångssaga.

”Idag ger vi storbanken kalla handen”, avslutar Tobias.

 

 

Platsannonser

Logga in