Sponsrat Sponsrat

S2Medical AB (publ) säkrar leverans av sjukvårdsmaterial för ca 4 MSEK

Publicerad 2020-05-15

I enlighet med den nya informationspolicyn som Bolaget pressmeddelade om torsdag 14/5 2020 vill Bolaget nu meddela att leverans av medicinskt förbrukningsmaterial för bekämpande av COVID-19 till ett värde av ca 4 MSEK nu är säkrad och kommer att levereras till slutkund. Denna leverans är en del av de ordrar som bolaget tidigare pressmeddelat om och som är försenade från underleverantör men som nu kan levereras till slutkund.

”Vårt fokus i denna pandemi är att förse sjukvården med material av högsta kvalitet för att hålla dem säkra i sitt arbete. Därför är det med stor glädje som vi nu kan meddela att denna något försenade leverans faktiskt har kommit fram och till slut kan nå sina användare.” säger bolagets VD Petter Sivlér.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/52020 kl. 16:10

 

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser.

 

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Platsannonser

Logga in