Sponsrat Sponsrat

Rives klienter vinnande part i omtalad Lex Sarah-skandal

När två socialsekreterare slog larm om att Hedemora kommuns socialtjänst inte agerat för att skydda barn som misstänkts farit illa fick de sparken. Efter en utdragen rättsprocess gick de vinnande ur tvisten och Kommunens förvaltningschef fick avgå. 

Uppdaterad 2020-07-21
Publicerad 2020-07-21

Det stormade rejält kring Hedemora Kommuns socialtjänst i fjol efter att det uppdagats att orosanmälningar lagts på hög och misstänkta hedersrelaterade ärenden inte utretts. Dels på grund av en kraftig ärendeökning och personalbrist.  Nu berättar juristerna och arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska byrå i en längre artikel i Dagens Juridik om ett specifikt fall där två socialsekreterare fick sparken efter att de slagit larm om situationen. De två socialsekreterarna var tillsatta av kommunen för att ta fram en ny arbetsmodell kring hur socialtjänsten skulle hantera hedersrelaterade ärenden i den rådande, hårt ansatta situationen. I samband med att de gick igenom ett flertal ärenden uppdagade man flera oroväckande fall, där barn misstänktes ha farit illa, utan att socialtjänsten agerat för att skydda barnen. De båda slog larm till förvaltningschefen genom att upprätta två interna Lex Sarah-anmälningar. Kort därefter kallades de till möte hos cheferna, varpå de fick höra att de begått dataintrång och sekretessbrott och därefter avskedades de med omedelbar verkan.RiVe juridiska byrå kopplades in i ärendet så fort de båda socialsekreterarna fick information om vad mötet skulle handla om.   

 - Jag och min kollega åkte ner och kom in till vad jag skulle beskriva som ett ganska spänt möte. Jag får intrycket av att socialsekreterarna är mer insatta än förvaltningschefen som påstår att socialsekreterarna brutit mot sekretessregler och gjort sig skyldiga till dataintrång när de gått igenom de här ärendena. Det visar sig att förvaltningschefen har en bakgrund från sjukvården och vi påtalar att det är olika regler, men hon säger bara att det inte spelar någon roll och att de två berörda kommer att få sparken, berättar arbetsrättsjurist och förhandlingschef Henric Einarsson vid RiVe Juridiska Byrå i Dagens Juridik. 

Mötet blev bara början på en lång rättsprocess där kommunen, via SKR-ombudet, fortsatte på linjen att de båda socialsekreterarna begått brott mot sekretesslagstiftningen. I nästan ett helt år höll kommunen sin linje innan SKR-ombudet plötsligt valde att hoppa av ärendet, bara några dagar innan stundande huvudförhandling i tingsrätten. Därefter vände kommunen och man medgav helt socialsekreterarnas i tingsrätten förda talan. 

Processen slutade med att berörd förvaltningschef tvingades avgå och RiVes klienter gick vinnande därifrån. En av socialsekreterarna fick allmänt skadestånd och fick sin anställning åter, i enlighet med den personens önskemål. Den andra mottog en utbetalning om 28 månadslöner samt även allmänt skadestånd därutöver. Båda två ersattes även för tolv uteblivna månadslöner. Med rättegångskostnaderna inräknade blev kommunen, för de felaktiga avskedandena, förpliktade att erlägga närmre tre miljoner kronor till de två Socialsekreterarna. RiVe juridiska byrå beskriver ärendet som ett rättsövergrepp i den längre artikeln i Dagens Juridik och IVO har riktat historisk hård kritik mot kommunen. 

Presskontakt:

Erik Hårdén, Chefsjurist RiVe Juridiska Byrå

admin@rive.se 

0771-886620

Platsannonser

Logga in