Sponsrat Sponsrat

Rive Juridiska Byrå räddade stor inkomstförlust för näringsidkare

I ett ärende gällande misstänkt röjande av företagshemligheter slog Kronofogden till på en domares order och beslagtog all elektronisk utrustning hos den svarande parten. Rive Juridiska byrå anlitades och ordnade så att klienten kunde få åter all utrustning och fortsätta bedriva sin verksamhet under pågående rättstvist. 

Publicerad 2020-05-08

En näringsidkare i Stockholmstrakten misstänks ha begått brott mot företagshemligheter i samband med ett tjänstebyte, där den tidigare arbetsplatsen misstänker att han medfört sekretessbelagd företagshemlig information från bolaget. För den svarande kom ärendet som en chock, när han fick ett beslut delgivet från Tingsrätten, utan att haft möjlighet att yttra sig innan Kronofogden verkställde beslutet och beslagtog all hans elektroniska utrustning såsom datorer, mobiltelefoner USB-minnen, som utgjorde hans eget arbetsmaterial. 

Hans arbetsmaterial är nödvändigt för att bedriva den nuvarande verksamheten. Då kopplades Rive Juridiska Byrå in, på inrådan från en annan välkänd advokat, som ansåg att ärendet var i behov av specialistkompetens. 

  • Vi kom i kontakt med klienten och såg snabbt att domstolen hade gett instruktioner till Kronofogden att beslagta materialet och dessutom gett mannen i fråga vitesförbud. Att han dessutom fått en delgivning med beslutet från Tingsrätten, utan att själv ha fått möjlighet att bemöta anklagelserna innan beslutet, ansåg vi vara hårt. En får anta att syftet var att förhindra att han kunde nyttja eller gömma undan några företagshemligheter, som hans f.d arbetsgivare påstod att han hade tagit med sig. Det är ovanligt att man gör så, säger Chefsjurist Erik Hårdén på Rive Juridiska Byrå. 

Kronofogdens beslagtagning innebar stor ekonomisk skada för den svarande som plötsligt hindrades för att bedriva sin nya verksamhet, en inkomstförlust beräknat till 50 000 - 75 000 kronor per dygn som han var förutan utrustningen. RiVe tog snabbt beslutet att överklaga tingsrättens beslut till den högsta instansen, Arbetsdomstolen och ställde sig kritiska till den hårda bedömningen som i praktiken innebar en slags dubbel säkerhet, eller om du vill, dubbel bestraffning förklarar Chefsjurist Erik Hårdén.

Arbetsdomstolen tog hänsyn till specialistbyråns bedömning och tog ett synnerligen snabbt beslut om prövningstillstånd. Därefter dröjde det bara någon dag innan ett nytt beslut kom om att Kronofogden genast skulle återlämna all utrustning till svarande. Arbetsdomstolen nöjde sig med vitesförbud, vilket gjorde att svarande kunde få tillbaka sitt arbetsmaterial och fortsätta bedriva sin verksamhet som normalt, samtidigt som rättsprocessen pågick. 

  • Det här betyder att vår klient kan bedriva sin verksamhet vidare, men har fortfarande vitesförbud, berättar Erik Hårdén.

Arbetsdomstolens beslut efter Rive Juridiska Byrås överklagande har nu skapat en ny Svensk rättspraxis om hur man ska döma i liknande ärenden i framtiden.

  • Det här visar att vite är tillräckligt, och beslagtagning för mycket. På så sätt har det skapats en rättspraxis. Det här är ett område som saknar rättslig vägledning eftersom lagen är ny och kom så sent som 2018. Man kan givetvis ta ledning från tidigare praxis baserat på den tidigare lagstiftningen, men i och med beslutet har det satts nya riktlinjer för professionalitetsbedömning och om hur tingsrätten kan komma att göra sina bedömningar i framtiden. 

Text: Filip Sandström Beijer 

Presskontakt:
Erik Hårdén, Chefsjurist RiVe Juridiska Byrå

admin@rive.se 

0771-886620

Platsannonser

Logga in