Pressmeddelande

Ripasso Energy tecknar en avsiktsförklaring rörande försäljning av sju stycken PWR BLOK

Publicerad

Ripasso Energy har idag undertecknat en avsiktsförklaring till en sydafrikansk ferrokromproducent rörande försäljningen av sju stycken PWR BLOK 400-F. The potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid.

Undertecknandet av avsiktsförklaringen följer efter en framgångsrik utvärderingsprocess där ferrokromproducenten undersökt de tekniska specifikationerna och potentialen hos PWR BLOK 400-F. De bägge parterna kommer nu att förhandla fram de fullständiga och bindande villkoren för försäljningen och leveransen av enheterna. För de första sju PWR BLOK som tillverkas har Ripasso Energy till ferrokromproducenten exklusiv förvärvsrätt. Exklusiviteten gäller genom hela förhandlingstiden.

De slutgiltiga kontrakten förväntas vara upprättat till den 22 december, 2017.

Resultatet av förhandlingarna, samt detaljerna i slutgiltiga kontraktet, kommer att kommuniceras till marknaden via pressmeddelande.

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning i vilken bolagets stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Detta möjliggör betydande energibesparingar och kostnadsreduceringar för de aktuella industrierna.

Inom industrin finns på många ställen biprodukter i form av gaser (restgas) som idag bränns upp, utan att energin tas tillvara. Restgas är vanligen av ojämn kvalité och svår att hantera för motorer baserade på intern förbränning. Stirlingmotorn är unik med hög verkningsgrad och extern förbränning, vilket gör den i det närmaste okänslig för vilken typ av gas som bränns och vilken kvalité det är på den aktuella gasen. Med PWR BLOK 400-F har Ripasso Energy utvecklat en produkt där bolagets stirlingmotor monteras i en container som på ett kostnadseffektivt sätt kan placeras i anläggningar där förbränning av restgas sker.

Med PWR BLOK 400-F, till det pris Ripasso Energy kan erbjuda, får kunden en återbetalningstid på omkring tre år. Teknologins livslängd beräknas av bolaget till minst 25 år och ger en möjlighet för kunderna att minska den mängd el som köps från nätet med upp till 15 procent. Med detta pris blir kundens totalkostnad för el under 25 år endast 17 öre per kWh, vilket är rekordlågt för förnyelsebar energi.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017.

Annons