Pressmeddelande

Riksbanken tecknar nytt avtal med Knowit

Publicerad

Avtalet avser vidareutveckling och förvaltning av verkamhetskritiskt system. Samarbetet sträcker sig över fyra år med option på förlängning på ytterligare två år. Totalt värde på kontraktet uppskattas till ca 23 MSEK.

Knowit har sedan flera år tillsammans med Riksbanken utvecklat ett bättre och mer modernt systemstöd (DORIS) för Riksbankens policyverksamhet och har nu vunnit förnyat förtroende att fortsätta detta arbete.  Systemet stöder hela arbetsprocessen från insamling av data för vidare analys till publicering av färdiga diagram i Sveriges Riksbanks offentliga publikationer och hemsida. Ett av systemets viktigaste användningsområden är att skapa underlag för att fastställa och prognosticera styrräntan, den så kallade REPO-räntan.

–        Vi är mycket stolta och glada över att Sveriges Riksbank kommit fram till att Knowit bäst motsvarar de krav som ställs vad gäller förvaltning och vidareutveckling av DORIS. Att få jobba vidare med en av de mest centrala delarna i svensk ekonomi tillsammans med Sveriges Riksbank är mycket stimulerande och ett bevis på att vi kan leverera med den höga kvalitet som verksamheten kräver, säger Henrik Serlow, affärsansvarig på Knowit.

Läs gärna mer om Knowits digitala lösningar på knowit.se

Annons