Pressmeddelande

RF ger motorcyklisterna grönt ljus!

Publicerad

Riksidrottsförbundet (RF) säger ja till Sveriges MotorCyklister, SMC, och deras ansökan till Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, Svemo. Det innebär bland annat att Svemo går från 77 000 medlemmar till drygt 150 000 och blir RF:s sjunde största medlemsförbund. Samtidigt ansluter sig Svemo till SMC vilket stärker SMC:s politiska påverkansarbete.

SMC sökte nyligen medlemskap i Svemo, som i sin tur har ansökt om anslutning till SMC. SMC:s styrelse beviljade anslutning för Svemo, men för att SMC:s medlemskap i Svemo skulle vara fullgjort krävdes godkännande av RF, vilket nu är klart.

Samarbete är unikt och ger de båda organisationerna en stark position när det handlar om allt från MC-sport till trafikpolitiska frågor. Detta är första gången en idrottsorganisation ingår ett stort samarbete med en organisation som traditionellt inte förknippats med idrott. Men synen på idrott förändras. Faktum är att de allra flesta idrottar i första hand för glädjens, gemenskapens och/eller hälsans skull. I linje med RF:s nya strategi ”Idrott hela livet” och den omdiskuterade definitionen av idrott som resulterat i begreppet ”En ny syn på idrott” är därmed motorcykelkörning minst sagt en aktivitet som omfattas av motionsidrott.

– För organisationernas medlemmar behöver det utökade samarbetet inte innebära några större förändringar. Men för Svemos del gör det att vi framför allt kan få större genomslag för de frågor som är viktiga för oss i idrottsvärlden, säger Håkan Leeman, ordförande i Svemo tillika ledamot i Riksidrottsförbundet.

Enligt Håkan ser Svemo en ökad rekryteringsmöjlighet, kanske inte inom förarsidan, utan framför allt när det gäller ledare och funktionärer. Samtidigt hoppas han förstås hitta fler former av motionsidrott. Det sistnämna är något som Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare samt chef i det internationella förbundet FIM:s landsvägskommission, redan har på sitt bord.

– Det finns en rad förslag som vi ska titta närmare på, exempelvis stuntkörning, gymkhana och MC-orientering som vi tror skulle vara både roliga och spännande former av motionsidrott på MC, säger Christensen.

Från SMC:s håll ser man dessutom stor betydelse av att nu kunna företräda över 150 000 medlemmar när man arbetar på den politiska arenan – både nationellt och globalt.

– På den internationella arenan har SMC och Svemo sedan många år samarbetat och företrätt varandra, inte minst inom FIM, så detta känns som ett naturligt steg i att ta, säger Jesper Christensen.

Annons