Pressmeddelande

Rapportering till Finansinspektionen med det nya XBLR formatet skapar förvirring

Publicerad

Kraven på rapportering till EU för finansiella institut har börjat träda i kraft inom vissa områden och skapar förvirring då praktisk dokumentation saknas från myndigheter och många FinTech bolag tvingas att lägga sitt öde i händerna på konsulter.

Finansiella institut av olika typer ska löpande rapportera till lokala tillsynsmyndigheter som Svenska Finansinspektionen och EU-myndigheter som European Banking Authority. Efter finanskrisen 2007/2008 beslutades om ett antal olika initiativ för att öka regleringen av finansmarknadens aktörer och nu träder nya regelverk i kraft löpande. I januari 2018 träder stora förändringar in som kallas MiFID II och MiFIR med högre rapporteringskrav och knapphändig information om hur kraven ska uppfyllas rent praktiskt. Redan under 2017 har mindre finansiella institut och FinTech bolag drabbats av utmaningen om hur rapportering till EU-myndigheter ska gå till rent praktiskt. Ett exempel är rapporteringsformat som XBLR-filer där stor förvirring råder. 

För att hjälpa branschen med praktiska lösningar och vägledning där information saknas skapar Bricknode publika artiklar inom området som exempelvis denna guide som förklarar hur praktisk rapportering går till för betaltjänstleverantörer med rapportering av kapitalkrav till European Banking Authority genom Finansinspektionen: http://blog.bricknode.com/sv/bricknode-blogg/sa-har-fungerar-periodisk-rapportering-till-finansinspektionen-med-det-nya-xblr-formatet/

”I min roll som VD för Bricknode, där vi arbetar för att hjälpa våra kunder och partners vilka är finansiella institut genom att leverera mjukvara, samt som ordförande för Kreditbörsen, där vi arbetar med peer to peer utlåning direkt mot slutkunder, stöter jag på många olika typer av myndighetsrapportering. Svenska Skatteverket har föredömlig dokumentation och vägledning om hur rapportering ska ske med tydliga specifikationer och tekniska beskrivningar för mjukvaruleverantörer. 

Tyvärr har senaste årens utökade krav från EU bidragit till att myndigheter som Finansinspektionen har hamnat på efterkälken och inte hinner med att skapa dokumentation och specifikationer för de företag som står under dess tillsyn. Fokus för företagen och myndigheterna blir tyvärr inte att skapa bättre finanstjänster för konsumenterna utan istället går alla resurser åt för att införa mer regleringar vilket i slutändan drabbar konsumenten genom högre kostnader. I kommunikation med myndigheter är det fortfarande överföring av filer i olika format som gäller men det vore intressant att utröna möjligheterna till att arbeta med öppna API även från myndigheternas sida.” säger Stefan Willebrand, VD för Bricknode

Annons