Pressmeddelande

Quickbit AB (publ) ansöker om notering på NGM Nordic MTF

Publicerad

Styrelsen för Quickbit AB (publ) har beslutat att bolaget ska ansöka om listning vid NGM Nordic MTF, vilket nu genomförts.

I linje med tidigare lämnad information har styrelsen fattat beslut om att introducera Quickbit på en lämplig marknadsplats. Styrelsen anser att den marknadsplats som är mest lämplig för Quickbit är NGM Nordic MTF.

Under hösten har Quickbit AB (publ) lanserat sin innovativa plattform för handel med kryptovalutor. Denna plattform använder sig av blockchain teknologi och Artificiell Intelligens, såsom kognitiva system och machine learning. Kärnan i plattformen är en robot som övervakar marknads-fluktuationerna för kryptovaluta vilket gör att Quickbit kan genomföra sin upphandling av kryptovaluta vid de mest opportuna tillfällena. Quickbits plattform är idag fullt operativ och det finns en tillfredställande tillströmning av kunder.

”Det är med stor framtidstro som jag idag meddelar styrelsens beslut att ansöka om notering” säger Bengt Lagergren, Styrelseordförande, Quickbit AB (publ).

I god tid innan listning kommer en spridningsemission att genomföras. Mer information om denna emission kommer att publiceras inom kort.

”När jag tillträdde mitt uppdrag som VD för Quickbit, fanns ett uttalat mål om att genomföra en notering på lämplig marknadsplats säger Reinhold Konnander, VD Quickbit AB (publ). Mina tidigare erfarenheter från NGM har varit positiva och därför blev det ett naturligt beslut att även ta Quickbit till NGM” säger Reinhold Konnander.

Annons