Pressmeddelande

Qliro Group säljer Health and Sports Nutrition Group

Publicerad

Pressmeddelande, Stockholm, 21 november 2017
Qliro Group AB (publ) har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (”HSNG”) till Orkla. HSNG värderas i försäljningen till 360 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis och med normaliserat rörelsekapital. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2018. HSNG kommer att kvarstå som samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter transaktionen. 

– Genom försäljningen av HSNG har Qliro Group nu uppnått den struktur vi såg framför oss när vi reviderade vår strategi i januari. Övergången till online sker snabbare än någonsin tidigare och våra tre kärnverksamheter, CDON Marketplace, Nelly samt Qliro Financial Services, har starka positioner för att dra nytta av detta. Vi kan nu fullt ut fokusera på och investera i våra kärnverksamheter, inklusive att expandera Qliro Financial Services, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

HSNG grundades 1996 och förvärvades av Qliro Group under 2008. Sedan förvärvet har HSNG vuxit från en omsättning om cirka 110 miljoner kronor till nästan 800 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna fram till 30 september 2017.

– Som del av Qliro Group har HSNG etablerat sig som en ledande aktör på nätet inom sportnutrition i Norden, med en stark portfölj av egna varumärken. Vi ser nu fram emot att fortsätta samarbeta med bolaget som partner till både CDON Marketplace och Qliro Financial Services, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge och Österrike och förväntas slutföras under det första kvartalet 2018. HSNG värderas i transaktionen till 360 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis och med ett normaliserat rörelsekapital vid tillträdet.

Koncernens bokförda värde på aktierna i HSNG uppgick till 223,8 miljoner kronor vid slutet av det tredje kvartalet 2017. Resultateffekten av transaktionen fastställs i samband med tillträdet. HSNG beräknas redovisas som avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning från det fjärde kvartalet 2017.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 klockan 1.00.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk rådgivare åt Qliro Group i transaktionen.

För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, VD och koncernchef
Tfn: +46 (0)10 703 20 00 

Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, Kommunikationschef
Tfn: +46 70 080 7506
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com 

Om Health and Sports Nutrition Group
Verksamheten inom HSNG bedrivs genom internetbutikerna Gymgrossisten.com (Fitnesstukku.fi i Finland, Bodystore.dk i Danmark samt Gymsector.com i Österrike och andra EU-länder), Bodystore.com, Milebreaker.com (vars verksamhet är begränsad) samt bedriver grossistverksamhet genom Fitness Market Nordic. Gymgrossisten har också fysiska butiker via franchise. Tillsammans registrerade internetbutikerna 23,6 miljoner besök och tog emot 1.2 miljoner order under 2016.

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.com (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLYman (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services. Under 2016 omsatte gruppen 4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid-capsegmentet med kortnamnet QLRO.

Annons