Sponsrat Sponsrat

Prebona får ytterligare order på desinfektionsmedel

Publicerad 2020-03-23

Prebona AB (publ) får ytterligare beställningar från de två nya återförsäljare som annonserades i onsdags förra veckan för det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect. Ordern omfattar desinfektionsmedel för drygt 1 000 000 kronor. 

De två återförsäljarna arbetar mot den svenska dagligvarumarknaden, näthandeln och hälsokostbutiker.

”Det är väldigt glädjande att dessa helt nya återförsäljare lägger ytterligare order efter endast ett par dagar. Vi upplever en stor efterfrågan av Prebonas produkter för ”infection control” för tillfället, säger Patrik Bernstein, VD på Prebona. Konkreta förfrågningar från vissa afrikanska länder och för skydd av ytor inom industrin har kommit in via vår distributör Biesterfeld Spezialchemie. Angående antimikrobiellt skydd av ytor undersöker vi nu möjligheterna till det via Prebona Disinfect eller vår andra produkt inom infection control -Prebona Protect – som skyddar ytor mot bakterier och virus, avslutar Patrik.

För ytterligare information kontakta:

 

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein.com

Om Prebona Disinfect

Prebona Disinfect, som inte är alkoholbaserad, är speciellt framtagen för att effektivt eliminera bakterier, virus och svamp. Dagens alkoholbaserade desinfektionsmedel är bra och fyller en funktion men har en rad allmänt kända svagheter. Den viktigaste är att effekten är kortvarig. Redan efter cirka två minuter är effekten borta och virus och bakterier kan börja kolonisera huden igen. Vidare har de även dålig effekt mot många typer av virus och de kan orsaka hudirritation. Prebona Disinfect kommer tillrätta med alla dessa svagheter.Produkten bygger på Prebonas unika tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat.

I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen. Tester har genomförts vid Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp.

Om Prebona 

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

 

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in