Sponsrat Sponsrat

Prebona erhåller positiva resultat från In-Vivo studie

Publicerad 2020-05-11

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit positiva resultat från en In Vivo-studie med bolagets substans AgSol.

Syftet med studien var att göra en in vivo-bedömning av den antibakteriella effekten av Prebonas substans, AgSol. Studien var en behandlingsstudie där bakterier infekteras intraperitonealt, det vill säga i bukhålan, med bakterien Staphylococcus aureus och behandlades sedan med AgSol för att bestämma en eventuell minskning av bakterier. Resultaten av studien påvisade en kraftig minskning av bakterier i de undersökta organen. Studien genomfördes i samarbete med Uppsala Universitet och Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM).

Prebona har tillsammans med IMBIM tidigare genomfört ett antal studier av AgSol för att påvisa AgSols förmåga att förstärka effekten av befintliga antibiotika. Dess förstärkande effekter har studerats tillsammans med ett antal kliniskt relevanta antibiotika. De in vitro-studier som tidigare har utförts visar att substansen tydligt förstärker effekten av olika typer av befintliga antibiotika. Studier har även genomförts med resistenta bakterier och även där har en positiv effekt påvisats. 

– Det är väldigt glädjande att vi även erhåller så goda resultat avseende den antibakteriella effekten av AgSol på egen hand i In-Vivo modeller, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. Nu kommer vi i nästa steg att upprepa studien för att ytterligare slå fast resultatet samt utöka studien något, avslutar Patrik Bernstein. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Om Prebona 

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2020.

Platsannonser

Logga in