Pressmeddelande

Prebona erhåller Bluesign miljöcertifiering

Publicerad

Simrishamn – Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit miljöcertifieringen Bluesign avseende produkten Prebona OdorControl och därmed blivit Bluesign system partner.

Miljöcertifieringen Bluesign är den ledande globala certifiering av produkter inom textilindustrin som hjälper producenter att göra medvetna val avseende miljö och hållbarhet när de köper ingredienser, textilier och kläder samt för att möta textilbranschens ökade miljökrav på produkter och material. Prebona OdorControl finns med i registret Bluesign FINDER, vilket innebär att när textilföretag letar efter miljögodkända luktelimineringslösningar så kommer Prebona OdorControl upp. Dessutom som den enda Bluesigncertifierade icke-biocidiska produkten i världen.

Prebona OdorControl används för att eliminera dålig lukt, bland annat i textil för exempelvis kläder, möbler och fordonssäten. Oberoende tester visar att Prebona OdorControl reducerar lukt från exempelvis svett och rök med upp till 99% enligt ISO 17299. Prebona har ett nära samarbete med Polygiene, ett av de ledande bolagen inom området för lukteliminering av textilier, och som erbjuder globala klädestillverkare teknologi för luktfria kläder. Prebona har sedan tidigare även miljöcertifieringen OEKO TEX.

-En certifiering hos Bluesign skapar en stor potential för våra samarbetspartners att kunna sälja till många ledande och globala brands inom textilindustrin, vilket gör att jag bedömer att marknadspotentialen för Prebona OdorControl ökar, säger Patrik Bernstein, VD Prebona. Nu kan vi erbjuda marknaden ett mycket effektivt lukteliminerande system, som dessutom är bevisat fri från biocider och hälsoskadliga ämnen, fortsätter Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: 

patrik.bernstein@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com

Annons