Pressmeddelande

Per Lindblad ny VD på Landshypotek Bank

Publicerad

Per Lindblad blir ny VD för Landshypotek Bank. Han kommer närmast från SEB och tillträder som VD senast den 1 februari.

Landshypotek Bank har en drygt 180-årig historia som jord- och skogsbrukarnas bank, men är i snabb utveckling till att bli en bredare bank. Banken har öppnat för sparande för alla och introducerar sig nu även som bolånebank för husägare.

Bankens styrelse har rekryterat Per Lindblad till ny VD för Landshypotek Bank.

– Styrelsen är glad att rekrytera Per som ny VD. Per är i grunden agronom och har sedan barnsben levt med näringen. Hans långa erfarenhet från fastigheter och bank är en utmärkt grund för att leda vår bank framöver, säger Henrik Toll, styrelseordförande för Landshypotek Bank.

Per Lindblad lämnar nu SEB där han senast har varit ansvarig för segmentet Fastigheter. Per har varit verksam inom finansiering av fastigheter i över 20 år, och haft olika positioner inom och utanför SEB. Därutöver har Per innehaft olika roller såsom CFO på ett fastighetsbolag och som investerare inom private equity.

– Jag har jobbat med utveckling av bank och fastigheter i hela mitt yrkesliv och har samtidigt bakgrund och intresse inom jord och skog. Landshypotek Bank är i en spännande utvecklingsresa och det ska bli kul att leda en av Sveriges största nischbanker i nästa steg i utvecklingen, säger Per Lindblad, tillträdande VD på Landshypotek Bank.

Per Lindblad kommer att börja som VD senast 1 februari 2018. Under rekryteringen har Catharina Åbjörnsson Lindgren varit tf VD för banken. Hon fortsätter som tf VD fram tills dess att Per Lindblad tillträder.

Per Lindblad. Foto: SEB

Kontakt och ytterligare kommentarer:
Henrik Toll, styrelseordförande, via Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, tomas.uddin@landshypotek.se, 070-2992408

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är en de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare utanför storstäderna. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. Ulåningsvolymen var vid halvårskiftet 67,2 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten 12,4 miljarder kronor. 

Annons