Pressmeddelande

Patrick MacArthur rekryterad som Head of Business Development and Strategy

Publicerad

Nordax har rekryterat Patrick MacArthur som ansvarig för den nya funktionen Business Development and Strategy inom Nordax. Patrick har en gedigen bakgrund från den finansiella marknaden i Europa. Patrick kommer rapportera till VD Jacob Lundblad och börjar sin nya roll under oktober.

”Jag är mycket glad över att Patrick valt att ansluta sig till oss på Nordax. Patrick har en gedigen kompetens och blir en nyckelresurs för att utveckla strategierna för Nordax fortsatta tillväxtresa för att uppnå visionen att bli Nordeuropas ledande nischbank. Bland annat kommer Patrick ha ansvar för att kartlägga affärsmöjligheter som till exempel eventuella nya geografiska marknader samt produkter för Nordax i framtiden” kommenterar VD Jacob Lundblad.

Patrick MacArthur kommer senast från Lindorff och REMCO*, bland annat som Head of Debt Purchasing för REMCO samt, dessförinnan som Senior Vice President för Debt Purchasing i Nordeuropa på Lindorff. Innan dess hade Patrick en lång karriär bakom sig från Morgan Stanley London där han bland annat var Vice President i European Financial Institutions Group samt ansvarig för det nordiska FIG-teamet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jacob Lundblad, VD

Tel: 08 690 18 32 

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

* REMCO är en del av Intrum Justitia/Lindorff gruppen som är på väg att avyttras REMCO består av Lindorff´s verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och Estland samt Intrum Justitias verksamhet i Norge.

Om Nordax

Nordax är en av de ledande nischbankerna i Nordeuropa som erbjuder in- och utlåning, i dagsläget till mer än 150 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är cirka 50 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 juni 2017 uppgick utlåningen till 13,1 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,4 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Annons