Pressmeddelande

PA Consulting Group anställer expert på finansiella sektorn

Publicerad

Tim Sundberg tillträder som managing consultant på PA Consulting Group och förstärker härmed företagets fokus på den finansiella sektorn i Sverige.

Tim Sundberg har mer än 30 års erfarenhet av bank- och värdepappersmarknaden, i många roller som  nordiskt ansvarig. Närmast kommer Tim från Swedbank och rollen som affärsarkitekt. Tidigare i sin karriär arbetade Tim inom Alfred Berg-koncernen på ett flertal ledande positioner men han har även nästan tio års erfarenhet som strategisk rådgivare på ett mindre managementkonsultbolag.

Tims specialitet är att driva stora förändringsprojekt med fokus på utveckling av digitala affärsprocesser och affärsmodeller i de komplexa och regulativa miljöer som återfinns i rådgivning inom Private Banking och Capital Markets.

-Jag ser fram emot att arbeta i PA:s kompetenta team med regelstyrd digital affärsutveckling och hoppas att min erfarenhet av förändringsarbete i den finansiella sektorn kan bidra. Det finns en stor efterfrågan på hur man bygger, förvaltar och förändrar verksamheter inom sektorn ur ett digitalt perspektiv, säger Tim Sundberg.

Rekryteringen av Tim Sundberg innebär att PA Consulting Group  i Sverige har anställt sex nya medarbetare med fokus på tillväxt inom bank och försäkring inom loppet av ett år. För PA:s del är investeringen en del i en global strategi som lanserades 2015 och som kombinerar företagets tidigare tjänstefokus i Norden med ett mer uttalat globalt branschfokus.

För mer information kontakta:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig i Sverige, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com

Kort om PA:
PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2700 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com 

Annons