Sponsrat Sponsrat

OssDsign erhåller exklusiv inbjudan till Vizient Innovative Technology Exchange 2021

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget har blivit utvalt att presentera Cranial PSI, ett patientspecifikt 3D-printat implantat baserat på OssDsigns unika teknologi för benrekonstruktion, på mässan Vizient Innovative Technology Exchange som anordnas av Vizient, Inc – USA:s ledande aktör inom utveckling av hälso- och sjukvård. Vizient Innovative Technology Exchange äger rum 21–23 september 2021.

Uppdaterad 2021-07-08
Publicerad 2021-07-08

Innovative Technology Exchange erbjuder årligen ett fåtal utvalda aktörer ett exklusivt tillfälle att åskådliggöra sina produkter och lösningar för representanter för Vizients medlemsorganisationer med expertkunskap och inköpsuppdrag inom logistik och klinisk utveckling. De utvalda bolagen kommer att presentera hur deras teknologier kan förbättra kliniska utfall, stärka säkerhet och driva utveckling av hälso- och sjukvårdserbjudanden framåt.

Cranial PSI är en innovation för patientspecifika behandlingar vid skallbensrekonstruktion och tillverkas genom spjutspetsteknologi inom materialvetenskap och avancerad 3D-printing. OssDsign Cranial PSI är baserad på en biokompatibel kalciumfosfatkomposition som möjliggör lösningar för en rad av de behov som uppstår i samband med rekonstruktion av skallben. Efter en gedigen urvalsprocess har OssDsign erhållit erbjudandet om att delta vid Vizient Technology Exchange. Vizient tillhandahåller tjänster till mer än 50 procent av landets sjukvårdsaktörer inklusive 97 procent av landets akademiska medicinska centra. Samarbetsavtal genom Vizient Technology Exchange erbjuds de utställare som efterfrågas specifikt av nätverkets medlemmar och lämnar rekommendation för uppköp. Endast de teknologier som anses besitta en särskilt hög potential till förbättrad patientvård eller utveckling av sjukvårdsorganisationer får möjligheten att sluta avtal.

”Vi är mycket positiva till den höga försäljningspotential som Vizients evenemang innebär för oss och att vi har blivit särskilt utvalda att delta för att presentera vår unika teknologi för skallrekonstruktioner. Vi ser detta som ett erkännande av innovationshöjden i Cranial PSI och dess potential att förbättra patienters levnadsstandard och minska samhällskostnader i form av antal operationstillfällen eller andra sjukhusbehandlingar”, säger Morten Henneveld, vd, OssDsign AB.

”Exchange är en spännande del av Vizient Innovative Technology Program, som resulterar i avtal för kvalificerade produkter inom ramen för Innovative Technology. Avtalen reflekterar produkternas höga kvalitet och utgör en tydlig signal för hälso- och sjukvårdsleverantörer. Väldigt få företag får erbjudandet att delta, det är därför en ära att bli utvald,” säger Debbie Archer, procurement compliance director, Vizient.

Läs mer om Vizient, Inc. och Vizient Innovative Technology Exchange här.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Platsannonser

Logga in