Pressmeddelande

OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

Publicerad

”Efter årets fyra första månader kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Första kvartalet som historiskt är ett av våra svagare kvartal och stått för 18 % av försäljningen har börjat mycket starkt. Försäljningen ökade från 6,5 till 18,0 miljoner kr vilket rensat för förvärvet gav en organisk tillväxt om 52 % och de fasta kostnaderna för koncernen (rensat för förvärvet) ökade enbart med knappt 2 % mot första kvartalet 2016. Bruttomarginalen stärktes till 37 % mot 32 % samma period 2016 och mars blev första månad någonsin som gruppen nådde ett positivt EBITDA. Trenden har fortsatt i april med stark försäljning och förbättrad bruttomarginal. Årets mål om ett positivt EBITDA känns därmed realistiskt.”

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2017  

Koncernen jämfört med 2016 

  • Nettoomsättning om 18,0 (6,5) miljoner kr
  • Omsättningstillväxt om 174,4 % (23,4 %)
  • Organisk försäljningstillväxt (exklusive förvärv) om 52 %
  • Rörelseresultat (EBIT) om -6,5 (-7,9) miljoner kr
  • Mars 2017 första månad som Koncernen visar positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Annons