Pressmeddelande

Optimistiska svenska företagsledare om 2017

Publicerad

• Högsta andelen optimistiska ledare sedan 2010
• Sex av tio tror på ökad lönsamhet
• Tre av tio företag hindras av brist på utbildad arbetskraft
• Hjulen rullar snabbast i Göteborg

Inte sedan 2010 har svenska företagsledare varit så optimistiska om det nya året som nu, visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons färska undersökning om konjunkturförväntningarna 2017. Det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med pessimistiska, hamnar i år på +50 %.

Grant Thornton har i 24 års tid mätt företagsledares förväntningar på ekonomin genom sin globala undersökning som idag görs i 37 länder. I Sverige har 400 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats under fjärde kvartalet 2016.
Lönsamheten är stark hos de svenska företagen och sex av tio företag tror dessutom att den kommer att öka under 2017.
 
– Det går bra för många svenska företag nu, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton. Vi har en stark konjunktur och svenska företagsledare ser få hinder för tillväxt. Men ett sådant är faktiskt arbetskraftsbrist. Tre av tio företagsledare anger att tillgången på utbildad arbetskraft hindrar dem att växa, fortsätter hon.

Hur går det med jobben?
Undersökningen visar inte på någon större förändring när det gäller sysselsättningen. Andelen företag som avser att öka antalet anställda minskat med andelen som tror att arbetsstyrkan ska minska är +32% (+30 2016).  De svenska företagen fortsätter att effektivisera sina verksamheter och 60 procent av de intervjuade anger t ex att de satsar på att höja säljkårens effektivitet under de närmsta tolv månaderna.

Nöjda svenska företagsledare
I jämförelse med andra länder visar sig de svenska företagsledarna vara nöjda på en rad områden. Bara tio procent upplever sig hindras av brist på finansiering. I Grekland, där finansieringsproblemet är värst, är andelen 58 procent. När det gäller byråkrati och regelverk är 16 procent hindrade i Sverige jämfört med 60 procent av företagsledarna i Polen som hindras mest av detta enligt undersökningen. Infrastrukturen – transport telekommunikation och data – är också företagarna nöjda med i Sverige.

Mest optimistiskt i storstäderna
Grant Thorntons undersökning tittar också närmare på hur företagsledarna i de tre storstäderna och övriga landet skiljer sig åt. Tongångarna är i år mer positiva i de tre storstäderna, där Malmö toppar med +64 % i balansmått (andelen optimistiska minskat med andelen pessimistiska), Göteborg 54 % och Stockholm 49 %.  För områden utanför storstäderna är balansmåttet 40 %. I Stockholm är 13 procent av företagsledarna ganska pessimistiska samtidigt som 62 procent är mycket eller ganska optimistiska. Övriga orter har en betydligt lägre andel pessimistiska företagsledare.

Hetast i Göteborg
Göteborgsföretagarna förutspår en stark konjunktur under 2017, där hela 79 procent av företagen tror på ökad omsättning. Även när det gäller försäljningspriser, lönsamhet och antal anställda är det göteborgarna som har störst tilltro till konjunkturen 2017. Samtidigt hindras de av regelverk och byråkrati i högre utsträckning än företagare i de andra storstäderna. Hela fyra av tio företag upplever även att tillgång till utbildad arbetskraft är ett hinder, vilket ska jämföras med tre av tio i Sverige totalt sett. Samtidigt är de i minst utsträckning hindrade av brist på efterfrågan. Bara tio procent av Göteborgsföretagen upplever sig hindrade av detta jämfört med 19 procent i områden utanför storstäderna.

Om undersökningen
Grant Thorntonundersökningen, International Business Report (IBR), lanserades 1992 i nio europeiska länder, däribland Sverige. Idag ger undersökningen insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10 000 företag per år, i 37 länder. Undersökningen görs kvartalsvis och under Q4 har 2600 företagsledare (CEO/vd, styrelseordföranden eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon. I Sverige har 400 företag mellan 50-500 anställda intervjuats.

Mer information om undersökningen på: www.grantthornton.global

Annons