Pressmeddelande

OptiGroup slutför förvärvet av MaskeGruppen i Norge

Publicerad

OptiGroup har slutfört sitt tidigare tillkännagivna förvärv av 100% av aktierna i MaskeGruppen AS. Transaktionen slutfördes efter godkännande av det norska konkurrensverket. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

MaskeGruppen, med en omsättning på 1,2 miljarder NOK 2021, är en ledande fullservicedistributör inom städ & facility management, hälso- & sjukvård och packprodukter till den privata och offentliga sektorn i Norge. MaskeGruppen blir en del av OptiGroups affärsområde Facility, Safety & Foodservice och kommer att fortsätta att verka under sitt nuvarande varumärke Maske.

Förvärvet av MaskeGruppen ligger i linje med OptiGroups strategi att utveckla affärsportföljen mot ledande positioner inom attraktiva marknadssegment. MaskeGruppen kommer att komplettera och ytterligare stärka OptiGroups tjänsteerbjudande till B2B-kunder verksamma inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso-& sjukvård samt tillverkande industri i Norden.
 

För ytterligare information, kontakta:
Sören Gaardboe, VD och koncernchef, OptiGroup, soren.gaardboe@optigroup.com
Magnus Karlsson, SVP Facility, Safety & Foodservice, OptiGroup, magnus.karlsson@optigroup.com

Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, stefan.sikander@optigroup.com

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg. För mer information, besök www.optigroup.com.

Annons