Pressmeddelande

OptiGroup förvärvar Scholte Medical BV i Nederländerna

Publicerad
Uppdaterad

OptiGroup har förvärvat 100 % av aktierna i Scholte Medical BV i Nederländerna. Scholte Medical, med en omsättning på cirka 16,5 miljoner euro, är en holländsk fullservicedistributör av högkvalitativ medicinsk utrustning och förnödenheter. Det förvärvade bolaget blir en del av OptiGroups affärsområde Hygos och kommer att fortsätta verka under nuvarande varumärken Daxtrio and Mediost. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Genom förvärvet kommer OptiGroup ytterligare stärka sin position i Benelux inom medicinska förnödenheter till den professionella hälsovårdssektorn.

"Vi är glada att välkomna Scholte Medical till OptiGroup. Bolaget passar väl in i vår strategiska plan att ytterligare växa inom segmentet medicinska förnödenheter, som efter sammanslagningen med Hygos utgör ett av våra kärnområden för fortsatt europeisk expansion”. Sören Gaardboe, VD och koncernchef för OptiGroup.

”Detta är ett spännande steg för affärsområdet Hygos. Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit hittills i Benelux-regionen, alltid styrda av vårt entreprenörskap och vår kundnärhet”. Alex de Graaf, Senior Vice President BA Hygos.

”Intresset på marknaden för mitt företag var enormt och det var viktigt för mig att hitta rätt ägare till teamet och för företagets framtid. Jag är övertygad om att Scholte Medical och OptiGroups befintliga distributionsbolag av medicinska förnödenheter passar bra ihop och har tillsammans en stor potential för tillväxt”. Ruben Scholte, VD och tidigare ägare av Scholte Medical.
 

För ytterligare information, kontakta:
Sören Gaardboe, VD och koncernchef, OptiGroup, soren.gaardboe@optigroup.com
Alex de Graaf, Senior Vice President Hygos, OptiGroup, a.degraaf@hygos.nl 
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, stefan.sikander@optigroup.com

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg. För mer information, besök www.optigroup.com.

Annons