Pressmeddelande

Online Group bygger datacenter i samarbete med E.ON –  intensifierar satsningen på hosting- och molntjänster

Publicerad

Online Group bygger, i samarbete med E.ON, ett nyttstort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Byggnationen görs för attkoncentrera den existerande kapaciteten och för att säkerställa driftsäkerhetoch effektivitet i Online Groups molnsatsning med Sverige i fokus. Anläggningenkommer att driftsättas under det andra kvartalet 2018.

– Datacentret är en naturlig del i Online Groups molnstrategi som kretsar kring en stark lokal närvaro på flera nivåer. Denna närvaro innebär bland annat ett stort fokus på kompetent lokal support, med en djup förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag har och står inför.

– Vår långa historik och breda erfarenhet inom hostingbranschen ger oss en unik position på, framför allt, den svenska marknaden. Genom ett modernt datacenter med stor kapacitet och den senaste tekniken, tillsammans med ett närodlat perspektiv i form av lokal kundservice, kan vi leverera en mer attraktiv tjänst än vad någon annan kan. Det gör oss konkurrenskraftiga och ligger helt i linje med vår strategi om utvecklat erbjudande inom hosting, säger Göran Gylesjö, vd, Online Group.

Online Group har sedan tidigare molntjänster i sitt existerande produkterbjudande, men i och med det nya datacentret samlar man en stor del av sin kapacitet på färre platser samtidigt som kapaciteten utökas. Datacentret, som är ett samarbete med E.ON, kommer även att återanvända spillvärmen från anläggningen och distribuera ut den i fjärrvärmenätet. Därmed kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme – ett område som E.ON fokuserar på.

– Allt fler datacenter väljer att etablera sig i Sverige och som partner för hållbara energilösningar, erbjuder vi nu ett unikt och leveranssäkert helhetskoncept där hållbarhet genomsyrar hela upplägget, säger Marc Hoffmann, Sverigechef, E.ON.

Investeringen är i sin helhet lånefinansierad och innebär kostnadsbesparingar i anslutning till driftsättning av datacentret.

Annons