Pressmeddelande

Ökande konsumtionslån fortsätter uppåt i Sverige efter pandemin

Publicerad
Uppdaterad

Under det första året av pandemin minskade den allmänna konsumtionen i Sverige med närmare 4% men enligt statistik från SCB:s finansmarknadsinstitut. Samtidigt visade liknande statistik att de faktiska konsumtionslånen ökade från 181 till 260 miljarder kronor mellan åren 2016 och 2021. Detta förvånade experter på SCB eftersom förväntan var att även dessa skulle dämpas något som en naturlig följd av pandemin men så är alltså inte fallet.

Möjliga anledningar till ökande konsumtionslån

Att söka efter de bästa snabblånen har blivit enkelt tack vare Internet. Experter från den svenska banken SEB anger ett antal övriga möjliga anledningar till varför konsumtionslånen fortsätter att öka i Sverige, även efter att pandemin har ebbat ut.

  • Inflation och ökade kostnader för hushållen. Inflationen fortsätter uppåt och detta har inneburit kraftigt ökade kostnader för alla hushåll både vad gäller räkningar och mat.
  • Fler och enklare lån att ta online. Trots att man gjort försök att genom Finansinspektionen minska de lån som finns tillgängliga så att endast de mest seriösa lånen finns tillgängliga, så kommer det hela tiden nya. Att utbilda människor i att hitta sitt bästa privatlån lägst ränta är av högsta vikt för att man skall kunna välja smart.
  • Förlorade arbetstillfällen under pandemin. De förlorade arbetstillfällena som trots att Sverige hade en relativt öppen ståndpunkt under pandemin har påverkat människors möjlighet till försörjning. Detta har trots allt drivit fler personer till att ta konsumtionslån för att klara sin försörjning.

Dessa är alla anledningar som antas påverka hur människor väljer att låna och på vilket sätt. Det är också ett faktum att 1 av 5 svenskar mellan 20 – 45 år anser att de har för stora lån för sin inkomst, allt enligt statistik som rapporteras från den svenska Statistiska Centralbyrån.

Åtgärder för att komma till rätta med problemet

Den svenska regeringen planerar att be Finansinspektionen att åter igen ser över vilka konsumentlån som finns tillgängliga på den svenska marknaden samt hur man kan komma till rätta med problemet med att alltför många konsumenter som egentligen inte har råd med att ta ett lån, får ett lån insatt på sitt konto ändå. Att informera människor om att det är viktigt att först jämföra sina lånemöjligheter innan man väljer lån är också ett viktigt steg. Vare sig du jämför företagslån eller privatlån så är detta det första du bör göra för att hitta rätt.

Den huvudsakliga vägen kommer dock att vara att föreslå en förändring av kreditprövningslagen, vilken redan har stramats åt under de senaste åren, så att det inte kommer att vara möjligt att ta ett lån utan att ha genomgått en ordentlig kreditprövning.

På detta sätt hoppas man att viljan att ta konsumentlån utan att ha täckning för det skall förändras och att färre försätter sig i en situation där de har lån de inte har råd att betala.

Bazoom Group
Vestergade 48H
DK-8000 Aarhus C
CVR: 41638745

Vill du också synas här med ditt pressmeddelande? Läs mer här.

Annons