Sponsrat Sponsrat

Nytt datum för Årsstämma 2020 och Årsredovisning 2019

Nytt datum för Årsstämma 2020 samt kompletterande information kring försenad publicering av Årsredovisning 2019

Publicerad 2020-04-30

Oscar Properties Holding AB (publ) har tidigare meddelat att Årsredovisningen för 2019 inte kommer att publiceras den 27 april 2020.

Årsredovisningen kommer att publiceras senast fredagen den 15 maj 2020.

Anledningen till förseningen är att hänföra till det exceptionella läget som råder under denna vår orsakat av Covid-19 och dess inverkan på bolagets arbete med årsredovisningen. Varken bolagets personal eller externa parter har varit tillgängliga i den omfattning som krävts för att färdigställa årsredovisningen i tid, viket medfört fördröjningar i de olika processer som är nödvändiga för att säkerställa årsredovisningen.

I samband med detta meddelas att nytt datum för Årsstämma 2020 är den 16 juni 2020. Kallelse till Årsstämma 2020 kommer att skickas ut senast den 15 maj 2020.

Platsannonser

Logga in