Pressmeddelande

Ny Sifo-undersökning: Solen + svenskarna = sant

Publicerad

Om svenskarna får välja så skulle vi alla producera vår egen el med hjälp av solpaneler på våra hustak och balkonger. Det visar en ny undersökning som Sifo tagit fram tillsammans med det förnybara elbolaget Telge Energi. Tyvärr visar även undersökningen på stor okunskap kring vilka kraftkällor som ingår i svenskarnas elavtal idag.

Förtroendet för hållbara produkter är relativt högt hos svenskarna, 68 procent associerar hållbart med produkter som tar hänsyn till miljö, klimat och samhälle mer än andra produkter gör. Det blir extra tydligt när 32 procent helst ser att deras el produceras från solkraft, tätt följt av vatten- och vindkraft. Kolkraften ratas hårt av de klimatsmarta svenskarna med 0 procent önskvärdhet alla kategorier från norr till söder. Att svenskarna är klimatsmarta och gör medvetna val är tydligt, ändå svarar mer än hälften att de inte vet om de har el från solkraft i sitt befintliga elavtal.

–    Det är anmärkningsvärt hur omedvetna konsumenterna är om vilka förnybara kraftkällor deras elavtal innehåller: Vi som jobbar uteslutande med förnybar energi måste bli tydligare med att det är just det vi gör, säger Petra Hallebrant, hållbarhetschef på Telge Energi.

En majoritet av svenskarna vill även börja producera sin egen el och de ser solen som sitt självklara val av kraftkälla. 74 procent svarar att de kan tänka sig att installera solceller på sina hustak eller balkonger. De få som svarar nej uppger att de inte har rätt förutsättningar för installation som främsta skäl, att det skulle vara krångligt eller dyrt avfärdas enligt svenskarna.

–    Det är fantastiskt glädjande att se engagemanget för solkraft fullständigt explodera! Det finns en stor vilja att bli självförsörjande vad gäller el, det märker vi av då vi köper tillbaka överskottet från våra egna solproducenter ute i landet. Därför känns det extra betydelsefullt att vi tillsammans med Solelkommissionen lobbar hårt politiskt för att underlätta både för våra befintliga solproducenter som för framtida, fortsätter Petra Hallebrant.

FAKTA
Svenskarna vill producera sin egen solel

– 82 procent i gruppen 35-55 år vill installera solceller på sitt tak eller balkong för att kunna producera sin egen solel.
– 51 procent uppger dock att de inte vet om solkraft ingår i deras elavtal i dagsläget.
– 32 procent ser helst att deras el produceras med solkraft.
– 0 procent vill ha kolkraft i sitt elavtal.

Undersökningen har gjorts av Sifo på uppdrag av Telge Energi.
Källa: Telge Energi/Sifo

Solenergi, så funkar det, läs mer.

 

Annons