Pressmeddelande

Ny e-legitimation nyckeln till Sveriges digitalisering

Publicerad

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man förbereder lanseringen av en e-legitimation som gör det möjligt för Sverige att ta nästa stora steg i den digitala omställningen. Den nya e-legitimationen kommer välkomna alla användargrupper och vara kopplad till en lång rad digitala tjänster, såväl privata som offentliga, och även internationella tjänster. För att lösa den helt avgörande ursprungliga legitimationskontrollen av användarna, har en överenskommelse träffats med ATG om att göra detta via deras landsomfattande nätverk av 2000 butiker. 

För att det digitala samhället skall fungera måste alla inkluderas vilket förutsätter att alla har en säkerställd digital identitet. Lösenord är varken säkra eller praktiska och för många digitala tjänster är de inte längre tillåtna. Med den nya e-legitimationen kan alla dessa lösenord ersättas med en enda mobilapp, som är enkel, säker och tillgänglig för alla. Och lika viktigt är att tjänsten skall kunna användas av alla företag, myndigheter, organisationer och föreningar.

Regeringen har genom E-legitimationsnämnden länge arbetat för en mångfald av e-legitimationer och Verisecs alternativ är det första, tack vare samarbetet med ATG, som erbjuder en landsomfattande lösning på hur alla svenskar enkelt skall kunna knyta sin fysiska identitet till sin digitala. 

Tjänsten kommer från start att förberedas för säker åtkomst till många av de nationella och internationella internettjänster som svenskar idag använder. Under förutsättning att tjänsten får certifieringen Svensk e-Legitimation skapas genom nya EU-regler också möjlighet att använda den för legitimering till offentliga tjänster inom EU.

Katarina Widman, Säljchef på ATG kommenterar:
”Inom ATG har vi ambitionen att ligga i framkant av den digitala utvecklingen och vi ser ett stort värde i att det skapas en e-legitimation för alla. Vi ser också e-legitimation som en möjlighet som kan förstärka vårt arbete mot penningtvätt. Vi är stolta att tillsammans med Verisec kunna bidra med en så viktig pusselbit i Sveriges digitalisering.” 

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Det saknas en e-legitimation som är inkluderande, skalbar och internationellt användbar. Idén är inte ny men hittills har ingen lyckats lösa problemet med att erbjuda en smidig och landsomfattande grundidentifiering. Tack vare samarbetet med ATG har vi nu för första gången möjlighet att kunna erbjuda den nyckel som krävs för att Sverige skall kunna nå regeringens mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com 

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Annons