Pressmeddelande

NORDEA ERBJUDER TUNDRAS FONDER

Publicerad

Tundra Fonder har slutit distributionsavtal med Nordea. I samband med lanseringen av Nordeas nya fondtorg i Sverige kommer Tundras hela fondutbud finnas tillgängligt för bankens kunder.

Tundra Fonder, fondbolaget specialiserat på frontiermarknader, de nya tillväxtmarknaderna, fortsätter växa och utökar antalet distributörer till att nu också inkludera Nordea. När Nordeas nya fondtorg blir tillgängligt i Sverige kommer bankens kunder enkelt kunna handla Tundras hela fondutbud av frontiermarknadsfonder.

-Vi är väldigt glada att Nordea har valt Tundra som en av sina samarbetspartners. Vi ser hur intresset för våra produkter ökar i såväl det institutionella segmentet som bland rådgivare och privatkunder, säger Tundras VD Jon Scheiber.

Tundra som startades 2011 har snabbt intagit en position som en ledande förvaltare på frontiermarknader och har sedan flera år lokal närvaro i form av analyskontor i Asien. Sedan tidigare finns fondbolagets produkter tillgängliga på flera plattformar i Sverige men också i bland annat Norge, Finland, Schweiz och Kanada.

-Mycket konkurrenskraftig avkastning kombinerat med vår satsning på hållbara investeringar har väckt uppmärksamhet i kundledet och har bidragit till det ökade intresset, säger Jon Scheiber.

Tundra Pakistan Fund har levererat den näst högsta avkastningen de senaste fem åren bland Morningstars 2 070 aktiefonder tillgängliga i Sverige.

För mer information: www.tundrafonder.se
Jon Scheiber, Verkställande Direktör Tundra Fonder
jon.scheiber@tundrafonder.se Telefon: 08-551 145 70

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida (www.tundrafonder.se). Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig.

Annons