Pressmeddelande

Nord Stream köper oberoende inspektion av sin rörledning från MMT

Publicerad

Zug, 15 maj 2017. MMT Sweden har erhållit ett treårigt kontrakt från Nord Stream AG avseende inspektion av de båda rörledningarna som tillhör Nord Stream Pipeline och går genom Östersjön från Ryssland till Tyskland. Den oberoende inspektionen av rörledningen kommer att utföras av ett bolag som ägs gemensamt av MMT Sweden och Reach Subsea.

Arbetet, som omfattar cirka 150 dagar år 2017, inkluderar visuell och instrumentbaserad inspektion av rörledningarna med hjälp av fjärrstyrda fordon (ROV) utmed hela sträckan. Även rörledningens nedgrävda sektioner och kabelkorsningar kommer att inspekteras. Undersökningen kommer huvudsakligen att utföras från fartyget Stril Explorer.

Syftet med dessa undersökningar är att samla in data om tillståndet hos både rörledningarna och tillhörande installationer. Denna information används i den ständigt pågående utvärderingen av rörledningens integritet och utgör ett komplement till data som genererats i samband med tidigare inspektioner.

MMT Swedens grundare Ola Oskarsson kommenterar: ”Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda för att genomföra de viktiga inspektionerna av detta omfattande infrastrukturprojekt och att vi kommer att ta vår nya teknik till Östersjön. I samarbete med vår partner Reach Subsea kommer vi att bidra till Nord Streams säkra och miljövänliga transport av energi till Europa.”

Reach Subseas grundare och VD Jostein Alendal tillägger: ”Att vi får detta treårskontrakt är resultatet av utmärkta arbetsprestationer i undersökningar till sjöss som vi genomfört i nära samarbete med vår partner MMT Sweden under de senaste åren.”

VD:n för Nord Stream AG, Alexey Zagorovskiy kommenterar: ”Tillförlitlighet, säkerhet och professionellt ledarskap är viktigt för oss som företag, även när vi utser en leverantör. Vi hoppas att vårt samarbete med MMT kommer att vara framgångsrikt och fördelaktigt för båda parter.”

För ytterligare information, kontakta:
E-post: press@nord-stream.com
Tel: +417669316

Information till redaktioner

Nord Stream AG är ett internationellt samägt företag som bildats för att planera, bygga och driva den dubbla rörledningen till sjöss som går genom Östersjön. Ryska OAO Gazprom äger en andel på 51 procent i det samägda bolaget. De tyska företagen BASF SE/Wintershall Holding GmbH och PEG Infrastruktur AG (dotterbolag till PEGI/E.ON) innehar 15,5 procent vardera och nederländska gasinfrastrukturföretaget N.V. Nederlandse Gasunie och den ledande franska energileverantören ENGIE, äger 9 procents andel var. Nord Streams huvudkontor och verksamhetsledning finns båda i Zug, Schweiz.

Nord Streams rörledningar för naturgas genom Östersjön klarar att transportera 55 miljarder kubikmeter (bcm) rysk gas per år till EU i minst 50 år. Båda linjerna löper parallellt 1 224 km från Portovaja-bukten intill Viborg på den ryska östersjökusten, till Lubmin i Tyskland. Var och en av rörledningarna består av cirka 100 000 betongtäckta stålrör på 24 ton som lagts ut på havsbotten längs en exakt sträcka som godkänts av myndigheterna i de fem länder, genom vars ekonomiska zoner rörledningarna passerar. Nord Streams första rörledning började byggas i april 2010 och båda linjerna färdigställdes och togs i bruk i oktober 2012, inom projektets tidsplanering och budget. http://www.nord-stream.com/

Med sin specialisering på högupplösta undersökningar under vatten är MMT lösningen på era behov av undersökningar till havs. Vi samlar in och bearbetar data och visualiserar förhållandena på havsbotten. Vi erbjuder säkerställda undersökningar med batymetriska , geofysiska och geotekniska tjänster med specialinriktning på områdena olja och gas, hydrografi samt förnybara energikällor och sjökablar. Vår kompetens och våra tjänster ger er relevant information, utformad för att passa in i era planeringsprocesser för sjöförlagda infrastrukturprojekt.

Kontakt:
Stefan Eliasson, VD, MMT
E-post: stefan.eliasson@mmt.se
Tel: +46 (0)705 67 38 99

Ola Oskarsson, Grundare och CTO, MMT
E-post: ola.oskarsson@mmt.se
Tel: +46 (0)708 52 78 85

Reach Subsea tillhandahåller undervattenstjänster, i huvudsak kopplade till arbete med WROV (fjärrstyrda undervattensrobotar för arbete) som utförs av högkvalificerad personal inom områdena IMR (inspektion, underhåll och reparationer), undersökningar, uppförandestöd och avveckling. Reach Subsea grundades 2008 och är noterat på Oslobörsen.

Kontakt:
Jostein Alendal, VD, ReachSubsea AS
E-post: jal@reachsubsea.no
Tel: +47 928 80 412

 

Annons