Sponsrat Sponsrat

NIRA Dynamics inleder samarbete med Pepp för att locka fler tjejer till tekniska utbildningar

NIRA Dynamics och Pepp inleder under april ett samarbete  för att öka intresset för tekniska utbildningar bland framförallt gymnasietjejer. Pepp är ett mentorprogram som riktar sig till tjejer på gymnasieskolor och syftar till att inspirera och väcka intresse kring teknisk utbildning och den arbetsroll man kan få i framtiden.

Uppdaterad 2019-04-15
Publicerad 2019-04-15

 

Under ett 6 månader långt mentorsprogram får gymnasietjejer en teknikstuderande tjej som sin egen mentor, möjlighet att gå på inspirerande event hos företag och ett tillfälle att lära känna andra tjejer som också är nyfikna på att veta mer om teknik och vad ingenjörer faktiskt gör.

”Vi ser Pepp som ett fantastiskt initiativ där vi tillsammans kan göra skillnad på lång sikt. Vi vet att det finns ett intresse för teknik bland unga tjejer men tyvärr minskar detta med åldern. Andelen kvinnor inom ingenjörsyrket ökar också men förändringen går för långsamt. Genom vårt samarbete med Pepp vill vi kunna bidra till att fler tjejer håller kvar vid sin nyfikenhet för teknik och väljer natur- och teknikorienterade utbildningar efter gymnasiet. Tillsammans ser vi en möjlighet att bredda bilden av ingenjörsrollen och den bransch vi jobbar i. ” säger Henrik Valeskog, Head of People & Organization på NIRA.

Genom att samla gymnasieelever, studenter och näringsliv skapas sammanhang där tankar och erfarenheter utbyts, vilket ger en möjlighet att i grunden skapa förståelse för ingenjörsyrket och dess möjligheter. Mentorskapsprogrammet som Pepp genomför ger en ännu djupare uppfattning av vad universitetsstudierna innebär och därigenom kan man lättare bibehålla och generera intresse för ingenjörsyrket.

”Som såväl gymnasietjej som student kan det vara svårt att veta vad ett jobb inom teknik faktiskt innebär. Därför ser vi i Pepp Linköping samarbeten med näringslivet i Linköping som ett sätt för oss att konkretisera vad teknikbranschen faktiskt kan innebära. NIRA Dynamics är därför den perfekta samarbetspartnern för vårt mentorskapsprogram. Vi tror att samarbetet kommer att bidra med inspiration inom ny teknik i framkant och modernt tänkande.” säger Emelie Detert, projektledare Pepp Linköping.

Samarbetet kommer igång på allvar i maj, då NIRA gästas av gruppen med mentorer och adepter i Linköping. Det blir en unik chans för medlemmarna i Pepp att se ingenjörsyrket på nära håll och för NIRA en möjlighet till att skapa ytterligare förståelse kring utmaningarna med att få tjejer till teknikområdet.

Platsannonser

Logga in