Pressmeddelande

myFC avslutar inlösen av optionsprogram och förstärker kassan med 25,9 Mkr

Publicerad

Stockholm, 20 januari 2017Ett kapitaltillskott på 25 913 336 kronor för företaget och ett ökat aktieinnehav för ledning och medarbetare på 173 127 aktier. Detta blev resultatet av den inlösen av optionsprogram som myFC tillkännagav i ett pressmeddelande den 9 januari i år. Totalt utnyttjades 1 530 329 optioner. 

För att kunna utnyttja teckningsoptionerna har ledning och personal sålt 1 357 202 aktier i företaget genom Aktieinvest FK AB, som i sin tur lånade dessa aktier av Palmstierna Invest AB och Arvax Invest AB. Detta lån kommer i sin helhet att betalas tillbaka till parterna nu när affären är genomförd.

Strike price för optionerna låg i genomsnitt på 16,83 kr och snittpriset för de sålda aktierna var 21,66 kr. Transaktionen innebär en förstärkning av myFC:s kassa med 25 913 336 kr.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2017 kl. 15:00 CET.  

Annons