Sponsrat Sponsrat

Mental ohälsa - se upp för dessa tecken

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) kommer psykisk ohälsa att stå för den största sjukdomsbördan i världen år 2030. Det är något som varannan svensk kommer att lida av någon gång under sin livstid. Mental ohälsa tar inte hänsyn till kön, utbildning eller ekonomisk nivå - det kan drabba vem som helst.

Publicerad 2021-10-11

Det är oerhört viktigt att samhället börjar att våga prata om psykisk ohälsa istället för att sopa problemet under mattan eller låtsas som om det inte finns. Man ska inte behöva skämmas för att ta upp ämnet, söka hjälp eller gå igenom en behandling. Vi måste börja visa den samma respekt och hänsyn som vår fysiska ohälsa, innan det är försent.

Vanliga symtom

Depression och utbrändhet är vanliga folksjukdomar hos svenskar numera, men de flesta tror inte att de själva kommer att drabbas. Vi känner oss betydligt mer hemma på symtom som hör samman med olika typer av fysiska sjukdomar, men det finns små varningssignaler vi bör vara uppmärksamma på om vi misstänker att vi ligger i riskzonen för någon typ av mentala problem:

  • Sömnsvårigheter. Det kan handla om att det är svårt att somna, att vakna mitt i natten och inte kunna somna om eller vakna många gånger under natten och inte känna sig utvilad på morgonen.
  • Att känna sig ledsen eller nedstämd utan någon tydlig anledning, under en längre tidsperiod.
  • Ångest eller oro under en längre tid.
  • Att vara lättirriterad och ha koncentrationssvårigheter.

Det finns även andra typer av psykiska problem som någon typ av beroende - det kan handla om alkohol, droger, sex eller spel exempelvis. Även ätstörningar såsom anorexia, bulimi eller att överäta faller också under denna rubrik. 

Vikten av att söka hjälp

Om du, eller någon i din närhet, visar upp en eller flera av ovanstående symtom kan det vara en bra idé att söka hjälp. Ett besök hos en psykolog eller kurator brukar vara en bra början. Att kunna prata med någon och få vägledning är ett steg i rätt riktning, då dessa problem inte kommer att gå över av sig själva.

Vi måste också acceptera att det ibland behövs mer än bara samtalsterapi för att må bättre, och då är det bra att veta var man kan vända sig. En av de absolut bästa klinikerna som specialiserar sig på mental ohälsa är The Kusnacht Practice i Schweiz, där patienternas integritet alltid står i fokus.

The Kusnacht Practice har specialister för alla typer av mentala problem och beroenden, och varje patient får ett individuellt team av terapeuter till sitt förfogande för att kunna få en behandling som är helt och hållet skräddarsydd efter sina behov. Man kan till och med välja en intensiv behandling som bygger på inte mindre än åtta timmars individuell terapi om dagen, för att man som patient ska kunna nå sina mål så snabbt som möjligt.  

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in