Pressmeddelande

Mandalay Resources Corporation slutför försäljningen av silver-guldprojektet Challacollo i Chile till Aftermath Silver Limited

Publicerad
Uppdaterad

TORONTO, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada att meddela att man igår slutförde det tidigare tillkännagivna slutliga avtalet med Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath”) (TSX-V:AAG.H) den 12 november 2019, i vilket Aftermath kommer att förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada (”MMC”), som för närvarande äger silver-guldprojektet Challacollo i region I (Tarapaca) i Chile (”Challacollo-projektet”).

I enlighet med transaktionsvillkoren ska Aftermath köpa 100 % av MMC i utbyte mot en total betalning på 8 miljoner CAD bestående av en icke villkorad betalning (”icke villkorad betalning”) plus en royalty i form av NSR (Net Smelter Return) om 3 % på produktionen vid Challacollo-projektet, på högst 3,0 miljoner USD.

Den icke villkorade betalningen ska betalas enligt följande:

  • 1,0 miljon CAD i kontanter ska betalas senast den 30 december 2019 (betalades Q4 2019);
  • 1,0 miljon CAD i kontanter ska betalas senast den 30 december 2020 (betalades Q4 2020);
  • 3,0 miljoner CAD i kontanter eller aktier ska betalas senast den 30 april 2021 (betalades Q2 2021);
  • 1,5 miljoner CAD i aktier och 1,0 miljoner USD i kontanter ska betalas vid avtalets fullbordan den 10 augusti 2022; och
  • 0,5 miljoner CAD plus ränta i kontanter ska betalas senast den 31 december 2022.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay är glada över att framgångsrikt ha avslutat försäljningen av Challacollo till Aftermath. Denna transaktion ligger i linje med Mandalays mål att skapa värde från tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten. Vi önskar Aftermath lycka till med den nya prospekteringen i regionen och ser fram emot en stark och ömsesidigt fördelaktig relation med Aftermath.”

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen
Director, Business Valuations & Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Om Aftermath Silver Ltd:

Aftermath Silver Ltd. är ett kanadensiskt prospekteringsföretag som bedriver förvärv, utforskning och utveckling av mineralegendomar med tonvikt på silver i Chile. Företaget fokuserar på tillväxt genom upptäckt och förvärv av kvalitetsprojekt i stabila jurisdiktioner. Aftermath fortsätter att söka nya möjligheter att dra nytta av det relativt låga silverpriset.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om försäljningen av MMC till Aftermath Silver. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.


Annons