Pressmeddelande

Män förväntar sig 8000 kronor mer i lön än kvinnor

Publicerad

Rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek har under 2016 och 2017 registrerat förväntad lön hos sina potentiella rekryter till olika uppdrag. Fler än 1200 personer i olika befattningar inom ekonomi och juridik har tillfrågats och angivit vilken lön de förväntar sig på sitt nästa jobb. Snittskillnaden mellan män och kvinnor är mer än 8000 kronor.

– Män har ofta en tendens att överskatta sin kompetens och kräver mer lön än vad arbetet faktiskt är värt. Samtidigt underskattar kvinnor sin kompetens och således bidrar båda sidor till orättvis lönesättning. Det är ett problem att ta på allvar och vi i rekryteringsbranschen har ett stort ansvar att jämna ut den skillnaden och därigenom medverka till mer rättvisa reella löner, säger Shervin Razani, grundare och VD på Jurek.  

Enligt SCB:s jämställdhetsstatistik 2016 förklaras löneskillnaden mellan män och kvinnor med att kvinnor oftare jobbar deltid samt i högre grad är hemma med barn. Jureks siffror visar dock på att det inte är hela sanningen utan att mycket även ligger i förväntningar och vilken lön som krävs för en viss position.   

Jurek själva är förvånade över den stora skillnaden och anser att rekryterings- och bemanningsbolagen framöver har en viktig roll i att jämna ut siffrorna. Detta genom sin rådgivande roll åt såväl företagen som rekryterna.  

– Att det skilde sig visste vi, men inte att skillnaden var så pass stor som den är. Vi i branschen har dock ett indirekt ansvar och en möjlighet att optimera rekryteringen så att kunden får den bäst lämpade kandidaten med en lön satt därefter. På så vis kan vi påverka, förändra och gå mot en mer jämställd lönesättning, fortsätter Shervin Razani.   

Jurek har nu börjat samla in än mer detaljerade data kring lönekraven för att framöver kunna göra återkommande rapporter uppdelat på kön, ålder och yrken. Syftet är att kunna visa på om den stora skillnaden består, men även för att kunna ge mer kvalificerad rådgivning och hitta ännu bättre matchningar mellan rekryter och uppdrag. 

– Det här är en psykologisk faktor som inte har något alls med kompetens att göra. Vi vet fall där högre löneanspråk tros representera större kompetens och vice versa. Det blir ett dåligt utgångsläge för alla parter, säger Johannes Schiölde, affärsutvecklingschef på Jurek.

För mer information, vänligen kontakta:

Shervin Razani, VD på Jurek Rekrytering & Bemanning AB
shervin.razani@jurek.se
073-421 80 22 

Om Jurek Rekrytering & Bemanning AB 

Jurek Rekrytering & Bemanning AB är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsföretag med inriktning mot Juridik, Ekonomi, Marknad, HR och Management. Med kontor i Stockholm, Göteborg och Sundsvall är vi över 250 anställda som jobbar dedikerat för att hitta just er Perfect Match. Det vill säga rätt person på rätt plats, men även i rätt tid och till rätt pris.

Annons