Pressmeddelande

LEI-kod för att rapportera transaktioner

Publicerad

Enligt ett beslut hos kommissionen ska samtliga företag och enskilda firmor som handlar med derivat (samlingsnamn för en form av värdepapper) ha en LEI-kod för att kunna rapportera sina transaktioner till ett godkänt transaktionsregister. 

Detta innebär att alla företag och enskilda firmor som handlar med derivat i EU måste ansöka om och registrera en LEI-kod hos en godkänd utfärdare (LOU). Med en LEI-kod som kan jämföras med ett internationellt ORG-nr – organisationsnummer – är det möjligt att identifiera juridiska personer och företag i olika länder.

LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en 20-tecken lång alfanumerisk kod som används för att identifiera företag och juridiska personer som handlar med aktier och värdepapper i EU och stora delar av världen. 

LEI-kodens uppbyggnad:

  • Tecken 1-4: Identifikation av den LOU (Local Operation Unit) som utfärdade LEI-koden.
  • Tecken 5-18: Identifiering av den juridiska enheten som tilldelas av LOU-utställaren.
  • Tecken 19-20: Kontrollsiffror.

Godkända LEI-utfärdare registrerar och förnyar LEI-koder, som finns i olika länder runt om i världen. I Sverige är Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) den godkända LEI-utfärdaren.

När man behöver registrera en ny LEI-kod måste man fylla i en ansökan hos GLEIF. Ansökan ska innehålla information om bolaget, såsom namn och adress, samt uppgifter om bolagets styrelse och verksamhet.

Beställa en LEI-kod

Det är väldigt enkelt att beställa en LEI-kod. Först anges organisationsnumret och sedan verifieras uppgifterna som registrerats om din enhet. Det första som sker är en kontroll om du redan har en LEI registrerad hos GLEIF.

Nästa steg är 1) Bekräfta att du är auktoriserad att ansöka efter en LEI för enhetens vägnar, 2) Välj LEI:s varaktighet.

Bekräftelse av uppgifterna tar vanligtvis 1-48 timmar och assistans ges  hela vägen tills ditt LEI nummer är i din inkorg.

Kostnad 

På den svenska marknaden finns det en del registrerings ombud av LEI-koder och priserna varierar beroende på de olika ombuden. Priset på en LEI-kod beror på ombudets egna prissättnings – ett högre pris kan inte definieras som en "bättre fungerande" LEI-kod. 

https://leiservice.se är priset för en LEI-kod 395 kr. / år (exklusive moms). Detta gäller om du väljer en LEI som är giltig i fem år. En LEI som är giltig i 1 år kostar 595 kr / år (exklusive moms). Priset är detsamma om du behöver flytta och förnya din LEI-kod från ett annat registrerings ombud.

LEI-koder förnyas årligen, och kostnaden är vanligtvis ca 1000 kronor per år. Risken att bli utesluten från vissa finansiella transaktioner finns om ej förnyelse av LEI kod sker.

LEI Service erbjuder automatisk förnyelse under det antal år som valts. Vid köp av en LEI på 3 år eller 5 år får man rabatt på priset och slipper all extra arbete. 
 

LEI Service kommer hjälpa dig genom hela LEI nummer ansökningsprocessen.

Kontaktuppgifter

info@leiservice.se

+46 40 682 05 88

Telefon: Måndag till Fredag 09:00 – 16:00

Annons