Pressmeddelande

Lärarförbundets kommentar till Socialdemokraternas förslag om skolan i kvällens SVT

Publicerad

Lärarförbundet är kritiska till det förslag som Socialdemokraterna presenterade idag. Stärkta kunskapskrav med tvång och utökat obligatorium i de äldre årskurserna löser inte de problem vi har i svensk skola. Det viktigaste för höjda kunskapskrav är möjligheten att ge rätt stöd i rätt tid till de elever som behöver det. Och det behöver ske i de lägre årskurserna.

-Vi kan inte tvinga fram högre kunskapsresultat. Tvång och utökat obligatorium i de äldre årskurserna löser inte de problem svensk skola har. När vi frågar Sveriges lärarkår vad den viktigaste åtgärden för höjda kunskapsresultat är svaret entydigt: Möjlighet att ge rätt stöd i rätt tid till de elever som behöver det. Och det behöver ske i de lägre årskurserna, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

-Vi har en akut lärarbrist i Sverige. Inom två år saknar Sverige minst 60 000 legitimerade lärare. Den lärarbristen går inte att lagstifta bort genom krav på extra skoltimmar, säger Johanna Jaara Åstrand.

-Igår presenterade SCB en rapport som visade att 6 av 10 av de lärare som lämnat yrket är beredda att återvända om förutsättningarna är de rätta. De vill ha högre lön, bättre arbetsmiljö och mer makt över sitt arbete. Vill Socialdemokraterna förbättra elevresultaten kan de inte hoppa över lärarna! säger Johanna Jaara Åstrand

Annons