Pressmeddelande

Landshypotek Bank blir ny bolånebank för landets husägare

Publicerad

Pressmeddelande 26 januari 2017
Landshypotek Bank kommer under våren att presentera sig som ny lånebank för landets husägare. ”Vi är övertygade om att det behövs alternativ för lånekunderna utanför storstäderna”, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank. 

Landshypotek Bank har en lång historia och är en av landets största banker i utlåning till jord och skog. Sedan några år har banken även öppnat för sparande för alla. Enbart jord- och skogsbrukare har dock tidigare kunnat låna av banken. Med start i vår kommer nu även husägare att kunna låna till sitt boende hos Landshypotek Bank.

– I över 180 år har vi bidragit till att människor har kunnat bo och driva företag på svenska landsbygden. Vi fortsätter att lyfta blicken bortom storstäderna. Nu kommer även boende i hus att kunna låna hos oss. Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens av utlåning som vi nu tar med oss som lånebank även för husägare, säger Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.  

Bankens nya lån för hus kommer att bygga på en tydlig räntesättning och en helt ny digital lösning för att ansöka om lån, där kunden direkt medverkar i beredningen. 

– Vi har de senaste åren utvecklats snabbt och kommer nu att ha en stark digital lösning för våra nya kunder, berättar Liza Nyberg.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna inom jord och skog. Bankens vinst går tillbaka till ägarna och är en del i att möjliggöra för fortsatt utveckling av jord- och skogsbruket, svenskproducerad mat, välskötta skogar och öppna landskap.

Även bankens nya satsning vänder sig utanför storstäderna.

– Det är så mycket i dag som koncentreras till storstäderna, men majoriteten av alla svenskar bor ju utanför landets tre största städer. Även om det ibland låter annorlunda så pågår livet även utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Människor drömmer husdrömmar, renoverar kök och bygger till. Vi ser det livet och vill vara en del av att möjliggöra det. Vi ska vara hela landets bank.   

Fakta om Landshypotek Banks nya huslån

  • Unik digital lösning för nytt lån, flytt av befintligt lån, lån till tillbyggnad eller renovering av småhusfastighet.
  • Ansökan sker digitalt direkt på webbplatsen eller med hjälp av bankens kundservice.
  • Lån upp till 75 procent av husets värde. Räntan erbjuds enligt en enkel modell. Det kommer att vara tydligt vad som påverkar direkt vid ansökan.
  • Även fortsatt är det lånekunderna inom jord och skog som blir medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening och äger banken.
  • Landshypotek Bank öppnar för lån till husägare senare i vår.

För ytterligare information och kommentarer:

Liza Nyberg, VD, via Tomas Uddin 070-299 24 08
Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla och öppnar under våren för lån till husägare. Landshypotek Bank har drygt 160 medarbetare på 19 orter i Sverige.  www.landshypotek.se

Annons