Pressmeddelande

KPMG International förvärvar globala FinTechplattformen Matchi

Publicerad

Stockholm, den 10 maj 2017 – Matchi är en tjänst som matchar finansiella aktörer med FinTechleverantörer i hela världen. Efter två års samarbete med Matchi har KPMG International nu förvärvat plattformen.

”Förvärvet av Matchi förstärker vår svenska FinTechaffär avsevärt. Vi kan nu erbjuda våra kunder FinTechlösningar som skapar affärsnytta. Affären stödjer också KPMG Internationals strategi att skapa tillväxt genom samarbeten, förvärv och investeringar”, säger Kenneth Sörensen, ansvarig för Fintech på KPMG Sverige

KPMG:s Matchiplattform innehåller mer än 700 FinTechtjänster från drygt 2 500 leverantörer. Alla tjänster och företag genomgår en kontroll för att kvalificera sig för plattformen. Finansiella aktörer såsom banker kan genom plattformen antingen söka efter tjänster och leverantörer eller använda verktyget för rekommendationer kring olika FinTechlösningar.

”Utvecklingen av FinTechtjänster har gått snabbt och det finns ett stort antal aktörer på marknaden. En plattform där leverantörerna kvalitetssäkras innan de ansluts sänker affärsrisken och ökar möjligheterna för banker och andra finansiella aktörer som söker olika FinTechlösningar”, forsätter Kenneth Sörensen.

KPMG Sverige startade tillsammans med några andra organisationer i början av 2017 också en en fysisk plattform för FinTech-företag som verkar i Sverige. Stockholm FinTech Hub är en oberoende, icke-vinstdrivande innovationshub med det övergripande målet är att främja och påskynda utvecklingen av världsledande FinTech.

  
För mer information, vänligen kontakta:
Ken Sörensen, ansvarig för Fintech på KPMG Sverige, kenneth.sorensen@kpmg.se, +46 76 6326712
Maria Bucher, presschef, maria.bucher@kpmg.se, 073-347 94 54

   
Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGkarriar
linkedIn/KPMGSverige

Annons