Sponsrat Sponsrat

Konsumenter avvisar internetköp på grund av integritetsfrågor

Mer än hälften av alla konsumenter säger att de avvisat ett internetköp på grund av oro för integritetsfrågor. Dessutom anser mindre än 10 procent att de har kontroll över hur organisationer hanterar och använder deras personuppgifter. De flesta anser att sekretesskontroll är viktigare än de potentiella fördelarna med att dela med sig av personuppgifter, visar en ny rapport från KPMG.

Publicerad 2016-11-07

För de flesta konsumenter går gränsen för hur företag använder personuppgifter vid; oönskad marknadsföring, personlig information som säljs vidare till tredje part och bristen på säkra system. Starka cybersäkerhetssystem är enligt undersökningen den mest effektiva åtgärden ett företag kan ha för att deras kunder ska anförtro dem med sina personuppgifter.
 
– Om man som företagsledare inte tar personlig integritet på allvar kan det i slutändan leda till att befintliga affärsmodeller påverkas. I studien ser vi att konsumenter aktivt börjar begränsa möjligheten att spåra det egna beteende på internet. Organisationer som med trovärdighet kan beskriva hur de hanterar personuppgifter kommer i framtiden se en kundtillströmning, säger Johan Björk ansvarig för KPMG:s informations- och IT-säkerhetstjänster på KPMG.

Över hälften av de tillfrågade i undersökningen svarade att de är villiga att dela med sig av information om sitt kön, utbildning eller etnicitet online. En betydligt lägre andel delade gladeligen med sig av mer känslig information såsom lokalisering (16 procent), adress (14 procent) eller sin patientjournal (13 procent).

Undersökningen visar att konsumenter i allt högre grad tar saken i egna händer. Hälften av de tillfrågade säger att de redan i dagsläget raderar sin internethistorik, cookies eller anpassar sina inställningar på sociala medier. Nästan en tredjedel använder dessutom inkognito- eller ”spåra ej”-lägen, medan en kvarts procent använder kryptering.

Trots att åsikter om integritet varierat, är det tydligt att konsumenter värderar integritet över bekvämlighet. Den förståelsen är viktig för företag som vill använda personuppgifter för att anpassa sin marknadsföring och sina tjänster till enskilda konsumenter, bygga varumärkeslojalitet och utveckla bättre produkter.

– I ett globalt sammanhang finns det stora skillnader över vad man som konsument är villig att acceptera, och utan en lokal kännedom kan globala organisationer göra felaktiga bedömningar som påverkar varumärket. I vår studie har dessa skillnader blivit tydliga när vi ställt frågor kring anpassad reklam på offentliga platser, säger Johan Björk.

För ytterligare information om studien, vänligen besök kpmg.com/creepfactor. Du kan även följa samtalet @KPMG på Twitter med hashtaggen: #creepyorcool.

Om undersökningen
Rapporten ”Creepy or cool? Staying on the right side of the consumer line” redogör för integritetspreferenser hos 6 900 konsumenter i 24 länder och genomfördes mellan 14 april och 5 maj 2016.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Björk, ansvarig för KPMG:s informations- och IT-säkerhetstjänster, tel: +46 70 145 72 27, johan.bjork@kpmg.se

Maria Bucher, presschef KPMG, tel: +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG
KPMG arbetar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt, rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGkarriar
linkedIn/KPMGSverige

Platsannonser

Logga in