Pressmeddelande

JS Security bygger ett system som kan spåra kommande cyberattacker

Publicerad
Uppdaterad

Ett system som kan spåra kommande cyberattacker
JS Security arbetar för närvarande med ett system där vi inom en snar framtid kommer kunna identifiera signaturer på de mest avancerade cyberattackerna. Detta ger oss möjligheten att använda befintlig data i en backup, för att på ett mycket tidigt stadium identifiera när något fientligt håller på att hända med den lagrade informationen. Vi kommer kunna bekämpa och förebygga IT-relaterad brottslighet med helt nya förutsättningar.

Uppdatering kring våra testanvändare
JS Security har en stark och unik produkt. Vi har kunder som vill beställa och är inne i en process där vi arbetar med att att korta ner avståndet till signerat avtal. Vi har som målsättning att alltid ligga i framkant och leverera en produkt som uppfyller våra kunders krav. Vi är mycket noggranna i valet av nuvarande samt framtida funktionalitet. Våra slutsattser baseras utifrån feedback från över 100 användare – såväl privatpersoner som bolag.

I början av året presenterades vi Security-as-a-Service för ett antal stort antal testanvändare. Flertalet av dessa testanvändare har tydligt signalerat att dom efter testperioden slut vill ingå kommersiella avtal med oss. Dock önskar många av de blivande kunderna viss utökad funktionalitet, vilket vårt utvecklingsteam arbetar på just nu.

Kommersialisering
Vid sidan av detta fortsätter vi arbetet med att kommersialisering av JS Securitys decentraliserade backup-lösning. Vi har för avsikt att lägga stora resurser på paketering och segmentering av vår teknik för att i stor skala nå ut med denna till rätt kund- och målgrupp.

Lönsamt dotterbolag och framtida förvärv
Vidare konstaterar vi att JS Securitys dotterbolag StoneBeach, som förvärvades i slutet av 2021, fortsätter att utvecklas mycket bra. Bolaget nådde 2021 en nettoomsättning på cirka 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 1,6 MSEK. Under 2022 räknar vi med en fortsatt resultat- och omsättningsökning.

Vi avser att under året förvärva ytterligare något eller några bolag som stärker vår profil inom cybersäkerhetsbranchen. Syftet med förvärven är att identifiera produkter och bolag där JS Securitys underliggande teknologi inkluderas och därigenom korta vägen till marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Annons