Sponsrat Sponsrat

Investerum gör en riktad emission för fortsatt expansion

- Privatägda investeringsbolaget Orvaus AB blir delägare i Investerum Holding AB

Publicerad 2016-10-19

Investerum har en marknadsledande position inom value investing segmentet och har för avsikt att öka koncernens distributionskraft och därmed ytterligare stärka sin position på marknaden. För att påskynda Investerums ambitiösa expansionsplaner har Investerum Holding AB gjort en riktad emission till Orvaus AB.

Orvaus AB är ett privatägt investeringsbolag som bland annat är enskilt största ägare i OEM International AB (Nasdaq OMX Nordic Mid Cap) samt huvudägare i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB. Bolaget har erfarenhet av långsiktiga investeringar som alltid bygger på ett aktivt engagemang tillsammans med övriga ägare och kommer att bistå Investerum med extern kompetens och finansiella resurser.

- Investerums tro på Value Investering är något Orvaus delar. Vi ser den ökade efterfrågan på bolagets tjänster som ett bevis på att intresset för ansvarsfull kapitalförvaltning värderas alltmer på dagens marknad. Vi ser fram emot ett givande samarbete och är övertygade om att Investerums investeringsfilosofi är det bästa sättet att uppnå stabil avkastning över tid.
- Richard Pantzar, VD Orvaus AB

Platsannonser

Logga in