Pressmeddelande

Innovation och säkerhet dominerar företagens IT-agenda

Publicerad

Stockholm, den 23 maj 2017
Innovation och säkerhet står högst på de globala företagens IT-agenda, det visar KPMG och Harvey Nash CIO Survey 2017, den mest omfattande globala studien av IT och ledarskap. Hela 89 procent av alla Chief Information Officers, CIO:er, uppger att man investerar i innovation. Globalt svarar 64 procent av respondenterna att de anpassar sin tekniska strategi med anledning av ökad politisk och ekonomisk osäkerhet, vilket kan jämföras med 62 procent i Sverige.

Antalet företag som har digitala strategier har ökat med 52 procent på två år. Samtidigt är sårbarheten inom cybersäkerhet större än någonsin, vilket den senaste veckans händelser visar, och endast 21 procent respondenterna tror sig kunna hantera en attack tillfredsställande. I Sverige är sårbarheten ännu större då endast 6,5 procent av respondenterna uppger att de kan hantera en attack tillfredställande.

”Kombinationen av den snabba tekniska utvecklingen och det osäkra politiska och ekonomiska landskapet är en utmaning”, säger Magnus Sjöström, ansvarig för CIO Advisory på KPMG Sverige. ”Det gör att företag måste satsa mer på digitala frågor och CIO:ers roll blir allt viktigare, eftersom VD och styrelse i högre utsträckning behöver stöd kring digitala strategier.”

Ökad efterfrågan på fler digitala kompetenser
Samtidigt som CIO:ers roll förändras visar studien också att andelen företag som har anställt en Chief Digital Officer ökat med 39 procent på ett år och att efterfrågan på IT-arkitekter gått upp med 26 procent sedan rapporten från 2016. Det som eftersöks mest är fortfarande analytiker av big-data enligt 43 procent av respondenterna.

När det gäller cyberattacker uppger 32 procent av IT-cheferna att de utsatts de senaste två åren, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2013. Hotet från insiderattacker bedöms ha ökat, från 40 procent till 47 procent senaste året. I Sverige bedöms hotet från insiderattacker dock vara något lägre då 29 procent uppger att detta är allvarligast.

”I dag skiljer sig ansvaret, rollen och prioriteringarna avsevärt för CIO:er i svenska bolag”, säger Charlotta Skogar, senior konsult på Harvey Nash. ”Det är en mångfacetterad roll. Bolagen bör reda ut om deras CIO har rätt kompetens i ljuset de ökade kraven på innovation, produktutveckling och säkerhetsfrågor.”

KPMGs och Harvey Nashs CIO Survey 2017 är den i dag mest omfattande studien av IT och ledarskap med 4 498 respondenter, CIO:er och tekniska chefer, i 86 länder. I Sverige har 68 respondenter intervjuats.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sjöström, magnus.sjostrom@kpmg.se, Ansvarig för CIO Advisory, 0708757062
Maria Bucher, presschef, maria.bucher@kpmg.se, 073-347 94 54
Catharina Melin-Jones, catharina.melin.jones@harveynash.se, 073-066 62 57 

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se

twitter/KPMGsweden

facebook/KPMGkarriar

linkedIn/KPMGSverige

Om Harvey Nash
Harvey Nash har hjälpt över hälften av världens ledande företag att identifiera, rekrytera och utveckla den expertis och talang som behövs för att bygga framgång i en alltmer konkurrensutsatt, global och teknikkrävande omvärld. Vi är över 8000 experter på över 40 kontor i Europa, Asien och USA. 

I Norden jobbar vi både inom det offentliga och privata näringslivet med att leverera tjänster som innefattar: rekrytering av chefer och specialister, interim management, assessments och talang lösningar genom NashTech och våra IT talanger i Vietnam. Vi har kontor i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans med våra systerföretag Alumni och Impact Executives är vi Nordens ledande aktör och erbjuder kompletterande tjänster inom rekrytering och utveckling av ledarskap och talang.

Följ oss:
Harveynash.se

LinkedIn
 | Harvey Nash Sweden
Twitter
| HarveyNashSWE
Facebook
| Harvey Nash Sverige

Annons