Pressmeddelande

Historiskt låga budpremier vid offentliga bud

Publicerad

KPMGs budpremiestudie analyserar de bud som offentliggjorts över marknadsplatsen Nasdaq OMX under 2016 och jämför dessa med de senaste 16 åren. I studien analyseras publika bud som överstiger 50 % av aktiekapitalet.

Under 2016 genomfördes 16 offentliga bud i Norden till en median budpremie om 14,4–18,1 procent över aktiekursen under tre tidsperioder innan budets offentliggörande. Perioderna som analyserats är aktiepriset en dag, en vecka eller en månad före budet. Det ska jämföras med toppnivåer runt 2012 då motsvarande siffra varierade mellan 33,3–40,4 procent.

– Snittpremien för svenska bolag är högre än snittet för bolagen i de övriga nordiska länderna, vilket är en trend vi även noterat i tidigare studier. Detta kan bero på industrin och vilka synergier som kan förväntas. Transaktionerna med högsta budpremien är inte helt oväntat läkemedelsbolag, inklusive Meda, där det ofta finns stora synergier att räkna hem, säger Martin Ericsson, ansvarig för Corporate Finance på KPMG.

Budpremierna är nu på rekordlåga nivåer och motsvarar dem före finanskrisen 2008/2009. Det är också ett flertal transaktioner där budnivån ligger under aktiekursen en månad innan bud; fem av 16 transaktioner 2016 att jämföra med en transaktion under 2015 respektive 2014.

Detta kan till viss del förklaras av en relativt volatil marknad under 2016, säger Martin Ericsson.

Stockholm är den marknad som toppar listan över flest publika bud, med nio stycken under 2016 jämfört med exempelvis tvåan Oslo med fyra stycken. Värderingsmässigt har buden under 2015–2016 gjorts till en medianmultipel på 12,5x EV/EBITDA, och 15,7x ifall vi tittar på genomsnittet. Även om det är ett begränsat urval så är det en tydlig minskning av medianmultipeln från 2015, som var 16,3x, till 2016 då den var 11,1x. Att transaktionsmultiplarna har minskat är en stor förklaring till att budpremierna är lägre.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Ericsson, Head of Corporate Finance KPMG, tel. 0768-954342, martin.ericsson@kpmg.se
Maria Bucher, presschef, KPMG, tel: +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se              

    
Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring.
Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 174 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
LinkedIn | Twitter | Facebook

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Annons